Til hovedinnhold

Frø, såkorn og annet planteformeringsmateriale

Planteformeringsmateriale er frø, plantedeler og planter som skal brukes til å produsere nye planter. Her er krav og bestemmelser som gjelder.