Plantesorter

Plantesorter som markedsføres i Norge, skal være best mulig tilpasset norske forhold. Her finner du informasjon om godkjenning og rettsbeskyttelse av plantesorter.

Mer informasjon

Regelverk

Skjema og maler