Skip to main content

Mer informasjon

Varsle om plantevernmidler

Du bør varsle Mattilsynet om

  • Plantevernmidler
  • Plantesykdom eller skadegjører
  • Ulovlig import eller andre forhold

Varsle Mattilsynet