Til hovedinnhold

Dyrehelsepersonell

Informasjon, krav og råd som er viktig for deg som er dyrehelsepersonell. 

Mer informasjon

Regelverk

Forskrift om den offentlige kontrollen med bruken av farmakologisk virksomme stoffer og med restinnholdet av slike stoffer i dyr og animalske næringsmidler Forskrift om adgang for viderekomne veterinærstudenter til å utføre kortvarig assistenttjeneste Forskrift om forbud mot innførsel av dyr til Svalbard. Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om krav til biosikkerhet ved godkjenning av akvakulturanlegg og forflytninger av akvatiske dyr mv. (akvabiosikkerhetsforskriften) Forskrift om kompetansekrav for bruk av særlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Forskrift om dyrepleiere Forskrift om godtgjørelse for nødhjelp til dyr Forskrift om journal for dyrehelsepersonell. Forskrift om rett til å arbeide som dyrehelsepersonell eller seminpersonell etter EØS-avtalen mv. Lov om legemidler m.v. (legemiddelloven) Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m. Forskrift om melding av opplysninger om utleverte og brukte legemidler til dyr Forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr Forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek Forskrift om bruk av visse legemidler til dyr av hestefamilien Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell [dyrehelsepersonelloven] Forskrift om offentlig kontroll - positivlisten 2021 - forordning (EU) 2021/630 og forordning (EU) 2021/632 (positivlisten 2021) Forskrift om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler