Merking av mat

Merking skal være korrekt, gi tilstrekkelig informasjon og ikke villede. Kravene gjelder også presentasjon og reklame.

Aktive regelverks­prosesser

Rapporter

Merkesjekken

Helse- og ernæringspåstander

Mer informasjon

Nyheter

Regelverk

Tilbaketrekking av matvarer

Veiledere

Veiledning hos andre