Kunngjøring

Avklaring om innfrysing av oppdrettsfisk i forbindelse med koronasituasjonen

Publisert 16.04.2020     Sist endret 28.05.2020

Markedssituasjonen for oppdrettsfisk kan bli utfordrende, og det kan bli behov for økt innfrysing av fisk. For å øke kapasitet for innfrysing kan det bli aktuelt å ta i bruk anlegg som normalt ikke håndterer oppdrettsfisk, men som er godkjent for innfrysing av villfisk. Deres godkjenning etter næringsmiddelhygieneregelverket er tilstrekkelig for å fryse inn oppdrettsfisk.

Disse fryseriene har vanligvis ikke oppsamling og desinfeksjon av avløpsvann for å forebygge smittespredning til omliggende oppdrettsanlegg.

Mattilsynet mener at smitterisikoen fra anlegg som fryser inn sløyd fisk og som ikke bearbeider eller tilvirker på annen måte er akseptabel.

Vi henstiller likevel til at anleggene bør ligge mer enn fem kilometer fra oppdrettsanlegg i sjø eller ha avløpsvannsbehandling for å minske smitterisikoen.

Oppdrettsfisk fra anlegg og områder med sykdomsrestriksjoner

Fisk fra anlegg med restriksjoner på grunn av Infeksiøs lakseanemi (ILA) skal ikke fryses inn i anlegg uten oppsamling av avløpsvann. Dette gjelder også innfrysing av fisk med Pancreas disease (PD) i fryseri som ligger utenfor PD-sonen. (PD-sonen dekker produksjonsområde 2-6.)

Det er generelt fornuftig ut fra risiko for overføring av fiskesykdommer så langt som mulig å bruke lokale eller regionale fryseri.

Endringslogg

DatoHva
28.05.Kontrollert at informasjonen er oppdatert.
Fant du det du lette etter?