Faktaartikkel

Dispensasjoner fra fiskehelseregelverket og ved mangel på fiskehelsepersonell under koronautbruddet

Publisert 11.09.2020     Sist endret 19.04.2021

Tiltak som settes i verk for å håndtere koronautbruddet kan skape utfordringer oppdrettsnæringen. I enkelte tilfeller kan det bli behov for dispensasjoner fra regelverk for å håndtere disse. Mattilsynet vil behandle dispensasjonssøknader raskt, effektivt og enhetlig ved behov, men forventer at næringen er tidlig ute og tilpasser beredskapen sin til den uforutsigbare situasjonen.

Mattilsynet har laget retningslinjer med kriteriene for å dispensere fra enkelte bestemmelser i regelverket:

Oppdrettsnæringen, fiskehelsetjenesten og myndighetene må under koronautbruddet samarbeide tett for å unngå smittespredning av viruset, opprettholde trygg matproduksjonen og samtidig sikre god fiskehelse- og fiskevelferd.

Mattilsynet har tett kontakt med sjømatorganisasjonene og oppdrettsaktører for å sammen løse situasjonen på best mulig måte.

Dere må jobbe forebyggende

Endring i markedssituasjonen og redusert tilgang på menneskelige ressurser til å utføre oppgaver kan gjøre situasjonen mer krevende framover. 

Mattilsynet forventer at næringen er tidlig ute og tilpasser beredskapen sin til den uforutsigbare situasjonen vi står i. En slik tilpasning vil kunne innebære å starte slakting mens det enda er god margin til maksimal tillatt biomasse (MTB) og planlagt brakkleggingstidspunkt.

Biosikkerhet må stå i høysetet. Det er også viktig med god kontroll med lakselus i vårperioden, for å hindre at lus blir en trussel for utvandrende laksesmolt og sjøørret og for oppdrettsfisken selv.

Nærings- og fiskeridepartementet har opprettet et informasjonsforum der næringsorganisasjonene, kystrederiene, Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet deltar. Målet med forumet er å sikre felles forståelse av situasjonen slik at myndighetene kan iverksette koordinerte tiltak som følge av koronasituasjonen.

Behandling av søknader 

Mattilsynet har utarbeidet retningslinjer for å sikre at saksbehandlingen av dispensasjonene blir enhetlig. Søknader om dispensasjon sendes Mattilsynet postmottak@mattilsynet.no på vanlig måte.

Søknader som krever endringer i godkjent driftsplan må søkes om på ordinær måte gjennom Altinn.

Endringslogg

DatoHva
19.04.21Kontrollert at informasjonen fortsatt gjelder.
27.08.20Kontrollert at informasjonen fortsatt gjelder.
Fant du det du lette etter?

Les merLes mer