Kunngjøring

Mattilsynet godtar utsettelse av fiskevelferdskurs på akvakulturanlegg under koronautbruddet

Publisert 03.04.2020     Sist endret 17.04.2020

Koronautbruddet kan gjøre det vanskelig å gjennomføre de pålagte kursene i fiskevelferd som driftsledere, røktere på oppdrettsanlegg og personell som jobber ved slaktemerder og kultiveringsanlegg er pålagt å ta hvert femte år.

Mattilsynet har fått melding om at situasjonen gjør det vanskelig for enkelte driftsledere og røktere å få gjennomført både digital tilrettelagt opplæring og fysisk opplæring i den situasjonen vi er i nå. Vi har forståelse for dette.

Manglende gjennomførte kurs på grunn av koronautbruddet vil ikke bli ansett som brudd på regelverket så lenge dette blir avviksbehandlet i internkontrollsystemet. Mattilsynet forutsetter at dere tar de pålagte kursene når situasjonen tillater det.

Dere må ivareta fiskevelferden under koronautbruddet

Tiltakene som er iverksatt i forbindelse med koronautbruddet påvirker også driften av oppdrettsanleggene. Det er viktig at dette ikke går utover fiskevelferden.

Oppdrettere må derfor sørge for at de som ikke har tatt kurset tidligere får tilstrekkelig intern opplæring til at de kan ivareta fiskens velferd i sine arbeidsoppgaver. Det må til enhver tid være personell med fiskevelferdskompetanse tilstede på anleggene og det må iverksettes tiltak dersom situasjonen går utover fiskevelferden.

Se også avklaringen om .

Endringslogg

DatoHva
07.04Vi har presisert at oppdrettere må sørge for at de som ikke har tatt kurset tidligere får tilstrekkelig intern opplæring til at de kan ivareta fiskens velferd.
Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Les mer


Regelverk og veiledning

Les mer