Faktaartikkel

Du trenger ikke å teste kjæledyret ditt for koronavirus

Publisert 20.04.2020     Sist endret 19.04.2021

Private laboratorier tilbyr testing av kjæledyr for koronavirus. Det er ikke noe som tilsier at kjæledyr utgjør en smittekilde for covid-19 hos mennesker. Et samlet fagmiljø anbefaler derfor ikke testing av dyr. Koronapandemien er et folkehelseproblem og ikke et dyrehelseproblem.

Mange millioner mennesker er eller har vært smittet med koronaviruset på verdensbasis. Det er få kjente tilfeller der personer som ikke jobber med mink skal ha blitt direkte smittet av egne eller andres dyr.

Kun i noen svært få tilfeller er spor av viruset funnet hos kjæledyr. Disse har bodd med eiere som er bekreftet smittet.

En test forteller lite

Det finnes kommersielt tilgjengelige PCR-tester for påvisning av Sars-CoV-2 (koronavirus) hos kjæledyr.

Testene påviser virusets arvestoff (RNA), men skiller ikke mellom at dyret har fått viruset på seg (passiv bærer) eller at dyret faktisk er smittet med viruset.

Disse testene viser heller ikke om dyret skiller ut virus som kan smitte mennesker eller dyr (smittedyktige viruspartikler) eller om de er smittebærende.

Samlet fagmiljø anbefaler ikke testing av dyr

Mattilsynet, Veterinærinstituttet, NMBU Veterinærhøgskolen og Den norske veterinærforening anbefaler derfor ikke å teste kjæledyr for Sars-CoV-2. Rådet gis i samråd med Folkehelseinstituttet.

Dersom kjæledyret ditt har luftveissymptomer bør det først og fremst undersøkes for andre sykdomsårsaker enn koronavirus. Dette gjelder også dersom det har hatt nærkontakt med en person med påvist covid-19.

Et positivt prøvesvar fra et kjæledyr med tett kontakt med en smittet person vil ikke være uventet, selv om kjæledyret ikke har aktiv en virusinfeksjon. Men det betyr ikke dermed at dyret selv er smittet. Dyret vil kunne få på seg viruspartikler fra miljøet eller ved slikking og nærkontakt med smittet eier.

Veterinæren som mottar prøvesvaret vil ikke kunne gi deg faglige råd utover de generelle hygienerådene som allerede er gitt for kontakt med kjæledyr.

Å teste kjæledyr for covid-19 viruset med de tilgjengelige testene er derfor helt unødvendig med dagens kunnskap.

Eventuelt behov for testing av kjæledyr til smittede personer vil bli initiert av helsemyndighetene i samarbeid med Mattilsynet. Dersom dette blir aktuelt, vil dyreeieren eller den som tar vare på dyret bli kontaktet direkte om dette.

Husk god hygiene

Du trenger ikke å være redd for å bli smittet av dyr.

Selv om kjæledyr ikke spiller en rolle i spredningen av koronaviruset, er gode hygienerutiner og hyppig håndvask fortsatt det mest effektive virkemiddel for å unngå overføring av smitte.

Generelt er det en god rutine å unngå at dyr slikker deg i ansiktet, samt å vaske hender ved kontakt med dyr.

Se også FHIs generelle hygieneråd.

Vil du vite mer? Se Informasjon til veterinærer om koronavirus og testing av kjæledyr.

Endringslogg

DatoHva
19.04.21Kontrollert at informasjonen fortsatt gjelder.
Fant du det du lette etter?

Spørsmål og svar

Les merSpørsmål og svar

Les mer