Faktaartikkel

Informasjon og råd til minkbønder om covid-19

Publisert 12.11.2020     Sist endret 21.04.2021

Mattilsynet understreker viktigheten av godt smittevern på norske minkfarmer for å hindre at mink utsettes for koronasmitte. Vi anbefaler derfor en rekke føre var-tiltak etter at det er påvist koronasmitte på mink i minkfarmer i flere land.

Det er ikke påvist koronavirus (SARS-CoV-2) hos mink i Norge. Per i dag er det heller ingen mistanke om at mink i Norge er smittet med viruset som gir covid-19. Norsk mink utgjør derfor ikke en smittefare for mennesker.

Spørsmål og svar om mink og covid-19 

Koronasmittet mink i flere land

Det påvist smitte på mink i minkfarmer i flere europeiske land, blant annet i Danmark og Sverige, samt i USA.

Minken antas å ha blitt smittet av dyrepassere/røktere. Smitten har vist seg å spres raskt mellom mink i minkfarmer, slik at en stor andel av dyrene i de aktuelle farmene er blitt smittet. Dette skyldes mest sannsynlig at et stort antall dyr er oppstallet på et relativt begrenset område.

Symptomer hos mink

Symptomer på koronainfeksjon hos mink er diaré, oppkast eller luftveissymptomer som ikke kan tilskrives annen årsak.

Se spesielt etter følgende symptomer:

 • diaré og oppkast
 • forsert eller anstrengt respirasjon
 • respirasjon med åpen munn
 • vandig utflod fra nesen
 • rennende øyne
 • nedstemthet, sløvhet

I tillegg til disse symptomene kan SARS-CoV-2 hos mink føre til økt dødelighet i farmen.

Mistanke om smitte er meldepliktig

Mistanke om infeksjon med SARS-CoV-2 (covid-19) hos mink er meldepliktig i Norge. Dersom mink har slike symptomer, ta kontakt med veterinær og Mattilsynet.

Testing, rapportering og overvåking

Utbruddene i danske og nederlandske minkfarmer viser at koronaviruset kan smitte raskt mellom mink og eventuelt mellom minkfarmer, dersom smitte først kommer inn i en minkfarm.

For å kunne oppdage eventuell smitte tidlig, har Mattilsynet innført overvåkning. Det skjer ved en kombinasjon av nettbasert spørreundersøkelse og ved at minkbønder tester selvdøde mink eller mink som avlives på grunn av sykdom eller skade. Eventuelle positive tester vil bli offentliggjort og fulgt opp av Mattilsynet (les mer om dette lenger ned i saken).

Overvåkingen gjør at Mattilsynet i samarbeid med helsemyndighetene kan sette i verk tiltak raskt dersom det skulle bli nødvendig. Informasjonen vil også være viktig som grunnlag for å avgjøre hvordan et slikt tilfelle vil håndteres her i Norge.

Overvåkingen er et samarbeid mellom Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Norges Pelsdyralslag. Veterinærinstituttet har fått delegert ansvaret for å gjennomføre analysene og å sammenstille resultatene.

Tiltak ved påvist koronasmitte på mink

En eventuell håndtering av et smittetilfelle i en minkfarm i Norge vil bli vurdert utfra både dyrehelse- og folkehelsemessig perspektiver. Informasjonen og erfaringer fra andre land vil være en del av kunnskapsgrunnlaget. 

Smittevernråd til minkbønder

Mattilsynet understreker viktigheten av godt smittevern for å hindre at mink utsettes for koronasmitte. Basert på Veterinærinstituttets vurderinger anbefaler Mattilsynet: 

 • Antall personer som oppholder seg i farmen bør begrenses til det som er strengt nødvendig.
 • Røktere bør være påpasselige med hygiene når de steller dyrene (se FHIs generelle hygieneråd).
 • Personer som er satt i hjemmeisolering på grunn av covid-19 kan ikke stelle mink. (Les mer om avstand, karantene og isolering hos FHI).
 • Personer i karantene kan heller ikke stelle mink, da minkproduksjon ikke er definert som en kritisk samfunnsfunksjon.
 • Personer med symptomer på luftveisinfeksjon eller andre covid-19-symptomer skal ikke stelle mink. Dette for å forebygge eventuell smitte til dyrene.
 • Hold avstand til dyrene under stell så langt det er mulig. 

Gode forutsetninger for å unngå smitte i norske minkfarmer

All kunnskap så langt tilsier at smitte kommer fra mennesker som er i kontakt med mink, og deretter smitter mellom mink i farmen.

Norske minkbønder har gode forutsetninger for å forhindre smitte:

 • antall personer som har kontakt med minken er begrenset
 • næringen har hatt ekstra oppmerksomhet på smittevern siden våren 2020
 • det er generelt lavt smittepress i befolkningen i Norge
 • det er lite utbredt samarbeid mellom farmene.

Mattilsynet anser at det er relativ liten risiko for at norsk mink skal smittes med dagens smittesituasjon i Norge. Dette krever likevel fortsatt godt smittevern på minkfarmene, og at de som steller dyrene unngår å bli smittet av andre mennesker ved å følge helsemyndighetenes råd.

Endringslogg

DatoHva
21.04.21Spesifisert at personer som er satt i hjemmeisolering på grunn av covid-19 ikke kan stelle mink.
16.11.20Positive tester vil bli kunngjort og fulgt opp av Mattilsynet.
Fant du det du lette etter?

Spørsmål og svar

Kontaktinformasjon

Mattilsynet: 22 40 00 00
Norges Pelsdyralslag: kulbotten@norpels.no


Spørsmål og svar

Kontaktinformasjon

Mattilsynet: 22 40 00 00
Norges Pelsdyralslag: kulbotten@norpels.no