Faktaartikkel

Informasjon til produksjonsdyr- og hesteeiere m.fl. om koronavirus

Publisert 06.03.2020     Sist endret 15.10.2020

Per i dag utgjør ikke koronavirus (SARS-CoV-2) en fare for dyrehelsen i Norge. Viruset er først og fremst et folkehelseproblem og ikke et dyrehelseproblem.

Gjennomfør uansett smittehygieniske tiltak

Generelt er det alltid anbefalt å sikre god håndhygiene i forbindelse med kontakt med dyr. Eiere, røktere eller andre som har kontakt med matproduserende dyr, bør være årvåkne med hensyn på generelle smittehygieniske tiltak.

Ta utgangspunkt i generelle regler for smittehygiene: Folkehelseinstituttet: Koronavirus - temaside. Der gis det råd om sosial distansering generelt, og innbyggere rådes til å begrense aktiviteten sin når det innebærer tett kontakt med andre mennesker. I tillegg gis det råd til folk som er i karantene og i isolasjon.

Mattilsynet anbefaler godt smittevern på minkfarmer under koronautbruddet 

Folkehelseinstituttet har også en veileder for korona.

Ansatte i husdyrproduksjon

Hvem steller dyra hvis du blir sjuk?

Nå er det viktig å være forberedt med tanke på både dyrevelferd og smittevern.

Råd til yrkesgrupper som skal til gårder

Mattilsynet oppfordrer yrkesgrupper som må utføre nødvendig arbeid på gårder til å innhente informasjon om smittestatus hos eier før besøk, slik at smittetiltakene kan tilpasses og bli gjort i henhold til helsemyndighetenes føringer.

Mattilsynet utsetter noen tilsyn

For å begrense kontakt mellom mennesker, utsetter Mattilsynet flere rutinetilsyn. .

Radioaktivitetsmålinger på sau og rein høsten 2020

Koronasituasjonen medfører at gjør vi noen endringer i høstens radioaktivitsmålinger for overvåkninga av cesium-137 i sau og rein. Du kan lese mer om det her.

Endringslogg

15.10Kontrollert at informasjonen fortsatt  gjelder.
02.07Lagt inn informasjon om radioaktivitetsmålinger på sau og rein høsten 2020.
Fant du det du lette etter?