Faktaartikkel

Informasjon til produksjonsdyr- og hesteeiere m.fl. om koronavirus

Publisert 06.03.2020     Sist endret 29.04.2021

Per i dag utgjør ikke koronavirus (SARS-CoV-2) en fare for dyrehelsen i Norge. Viruset er først og fremst et folkehelseproblem og ikke et dyrehelseproblem.

Gjennomfør uansett smittehygieniske tiltak

Generelt er det alltid anbefalt å sikre god håndhygiene i forbindelse med kontakt med dyr. Eiere, røktere eller andre som har kontakt med matproduserende dyr, bør være årvåkne med hensyn på generelle smittehygieniske tiltak.

Ta utgangspunkt i generelle regler for smittehygiene: Folkehelseinstituttet: Koronavirus - temaside. Der gis det råd om sosial distansering generelt, og innbyggere rådes til å begrense aktiviteten sin når det innebærer tett kontakt med andre mennesker. I tillegg gis det råd til folk som er i karantene og i isolasjon.

Mattilsynet anbefaler godt smittevern på minkfarmer under koronautbruddet 

Folkehelseinstituttet har også en veileder for korona.

Ansatte i husdyrproduksjon

Hvem steller dyra hvis du blir sjuk?

Nå er det viktig å være forberedt med tanke på både dyrevelferd og smittevern.

Råd til yrkesgrupper som skal til gårder

Mattilsynet oppfordrer yrkesgrupper som må utføre nødvendig arbeid på gårder til å innhente informasjon om smittestatus hos eier før besøk, slik at smittetiltakene kan tilpasses og bli gjort i henhold til helsemyndighetenes føringer.

Mattilsynet utsetter noen tilsyn

For å begrense kontakt mellom mennesker, utsetter Mattilsynet flere rutinetilsyn: Hvordan jobber Mattilsynet under koronavirusutbruddet?

Radioaktivitetsmålinger på sau og rein

Koronasituasjonen medfører at gjør vi noen endringer i høstens radioaktivitsmålinger for overvåkninga av cesium-137 i sau og rein. Du kan lese mer om det her.

Endringslogg

29.04.21Kontrollert at informasjonen er oppdatert og fortsatt gjelder.
Fant du det du lette etter?