Faktaartikkel

Mink og koronavirus

Publisert 28.04.2020     Sist endret 15.02.2022

Det er ingen mistanke om at mink i Norge er smittet med koronaviruset som gir covid-19 hos mennesker. Norsk mink utgjør derfor ikke en smittefare for mennesker.

Koronasmittet mink i flere land

Det har vært påvist smitte på mink i minkfarmer i flere europeiske land, blant annet i Danmark og Sverige, samt i USA.

Minken antas å ha blitt smittet av dyrepassere/røktere. Smitten har vist seg å spres raskt mellom mink i minkfarmer, slik at en stor andel av dyrene i de aktuelle farmene er blitt smittet. Dette skyldes mest sannsynlig at et stort antall dyr er oppstallet på et relativt begrenset område.

Erfaringene fra blant annet Danmark viser at man ikke er i særlig risiko for å bli smittet av koronavirus ved å bo tett på en minkfarm. Dette gjelder både hvis du bor tett på en smittet farm, en farm under mistanke om smitte eller en farm uten smitte.

Gode forutsetninger for å unngå smitte i norske minkfarmer

Det er fem aktive minkfarmer i Norge. Antallet dyr varierer gjennom året avhengig av valpingen.

Norske minkbønder har gode forutsetninger for å forhindre smitte:

 • antall personer som har kontakt med minken er begrenset
 • næringen har hatt ekstra oppmerksomhet på smittevern siden våren 2020
 • det er få arbeidere fra utlandet som arbeider på farmene
 • det er lite utbredt samarbeid mellom farmene

Det er fortsatt viktig med godt smittevern på minkfarmene, og at de som steller dyrene unngår å bli smittet av andre mennesker ved å følge helsemyndighetenes råd.

Smittevernråd til minkbønder

Basert på Veterinærinstituttets vurderinger anbefaler Mattilsynet:

 • Antall personer som oppholder seg i farmen bør begrenses til det som er strengt nødvendig.
 • Røktere bør være påpasselige med hygiene når de steller dyrene (se FHIs generelle hygieneråd).
 • Personer som har sykdom som kan smitte til dyr bør ikke stelle mink.
 • Hold avstand til dyrene under stell så langt det er mulig.

Symptomer hos mink

Symptomer på koronainfeksjon hos mink er diaré, oppkast eller luftveissymptomer som ikke kan tilskrives annen årsak.

Se spesielt etter følgende symptomer:

 • diaré og oppkast
 • forsert eller anstrengt respirasjon
 • respirasjon med åpen munn
 • vandig utflod fra nesen
 • rennende øyne
 • nedstemthet, sløvhet

I tillegg til disse symptomene kan SARS-CoV-2 hos mink føre til økt dødelighet i farmen.

Mistanke om smitte er meldepliktig

Mistanke om infeksjon med SARS-CoV-2 (covid-19) hos mink er meldepliktig i Norge. Dersom mink har slike symptomer, ta kontakt med veterinær og Mattilsynet.

Tiltak ved påvist koronasmitte på mink

En eventuell håndtering av et smittetilfelle i en minkfarm i Norge vil bli vurdert utfra både dyrehelse- og folkehelsemessig perspektiver. Informasjonen og erfaringer fra andre land vil være en del av kunnskapsgrunnlaget.

Testing, rapportering og overvåking

For å kunne oppdage eventuell smitte tidlig, har Mattilsynet innført overvåkning. Det skjer ved en kombinasjon av nettbasert spørreundersøkelse og ved at minkbønder tester selvdøde mink eller mink som avlives på grunn av sykdom eller skade. Eventuelle positive tester vil bli offentliggjort og fulgt opp av Mattilsynet (les mer om dette lenger ned i saken).

Overvåkingen gjør at Mattilsynet i samarbeid med helsemyndighetene kan sette i verk tiltak raskt dersom det skulle bli nødvendig. Informasjonen vil også være viktig som grunnlag for å avgjøre hvordan et slikt tilfelle vil håndteres her i Norge.

Overvåkingen er et samarbeid mellom Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Norges Pelsdyralslag. Veterinærinstituttet har fått delegert ansvaret for å gjennomføre analysene og å sammenstille resultatene.

Les mer fra andre

Endringslogg

15.02.22Endret antall farmer til fem.
26.10.21Samlet all informasjon om mink og koronavirus på denne siden.
19.04.21Kontrollert at informasjonen fortsatt gjelder.
19.02.21Lagt inn lenke: VKM: Koronavirus i mink: anbefalinger for bedre overvåking
Fant du det du lette etter?