Spørsmål og svar om mink og covid-19

Publisert 12.11.2020     Sist endret 19.04.2021

Det er ingen mistanke om at mink i Norge er smittet med viruset som gir covid-19. Norsk mink utgjør derfor ikke en smittefare for mennesker.

Under finner du svar på spørsmål om mink og covid-19.

Du finner mer informasjon om covid-19 og dyr på våre sider rettet til kjæledyreiere og produksjonsdyr- og hesteeiere.

Er mink i Norge koronasmittet?

Nei, det er ingen mistanke om at mink i Norge er smittet med viruset som gir covid-19. Norsk mink utgjør per nå ingen smittefare for mennesker.

Hvordan vurderer Mattilsynet situasjonen i norske minkfarmer?

Norske minkfarmer har gode forutsetninger for å hindre at minken smittes med covid-19-viruset. Besetningene er relativt små sammenlignet med andre land, og antall personer som har kontakt med minken er begrenset.

Det påvist smitte på mink i minkfarmer i flere europeiske land, blant annet i Danmark. Det er nå bare seks aktive minkfarmer igjen i Norge. Det er stort sett god avstand mellom minkfarmene disse, noe som gjør smitte mellom farmene mindre sannsynlig. Mattilsynet opplever at de norske minkbøndene er bevisst på situasjonen. De informerer godt ut via egen organisasjon, er årvåkne og har innført gode smittevernrutiner.

Mattilsynet anser at det er relativ liten risiko for at norsk mink skal smittes med dagens smittesituasjon i Norge.

Det er fortsatt avgjørende at minkbønder har godt smittevern i minkfarmene, og at de som steller mink er bevisst på å unngå å bli smittet av andre mennesker.

Les Mattilsynets råd til minkbønder om mink og covid-19

Hva skal til for at mink i Norge skal bli smittet?

Den mest sannsynlige smitteveien er via koronasmittede mennesker som er i kontakt med mink.

Derfor er det viktig at minkbønder har gode smittevernrutiner, at få personer har kontakt med mink og at kun friske personer håndterer dem.

Hva gjør Mattilsynet for å oppdage eventuell koronasmitte i norske minkfarmer?

Mattilsynet følger utviklingen og får informasjon om tilfellene i andre land. Vi er også i tett kontakt med Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet, og ber dem fortløpende vurdere tilgjengelig informasjon.

For å kunne oppdage eventuell smitte tidlig, har Mattilsynet innført overvåkning. Det skjer ved en kombinasjon av nettbasert spørreundersøkelse og ved at minkbønder tar prøver av selvdøde mink eller mink som avlives på grunn av sykdom eller skade.

Overvåkingen gjør at Mattilsynet i samarbeid med helsemyndighetene kan sette i verk tiltak raskt dersom det skulle bli nødvendig. Informasjonen vil også være viktig som grunnlag for å avgjøre hvordan et slikt tilfelle vil håndteres her i Norge.

Overvåkingen er et samarbeid mellom Veterinærinstituttet, Norges Pelsdyralslag og Mattilsynet, og Veterinærinstituttet har fått delegert ansvaret for å gjennomføre analysene og å sammenstille resultatene.

Hva skjer dersom det blir oppdaget smitte på en minkfarm i Norge?

En eventuell håndtering av et smittetilfelle i en minkfarm i Norge vil bli vurdert utfra både dyrehelse- og folkehelsemessig perspektiver. Informasjonen og erfaring fra andre land vil være en del av kunnskapsgrunnlaget. 

Hvor mange minkfarmer og mink er det i Norge?

Det er seks minkfarmer i Norge. Antallet dyr varierer gjennom året avhengig av valpingen. Til sammenligning var det ca. 1100 minkfarmer i Danmark og ca. 17 millioner dyr før regjeringen vedtok å avlive all mink.

Hvorfor avlives all mink i danske minkfarmer?

Den danske regjeringen besluttet å avlive all mink i Danmark etter at over 200 minkfarmer var smittet med Sars-CoV-2. Beslutningen ble tatt etter at Statens Serum Institut hadde funnet en mutert virusvariant i fem minkfarmer i Nordjylland og hos 12 personer i nærområdene.

Hvordan blir mink smittet og hvorfor spres smitten så raskt i en minkfarm?

I tidligere smitteeksperiment fra Kina og Tyskland er det vist at ilder kan smittes med det nye koronaviruset. Smittet ilder viste kun milde symptomer. Både mink og ilder er i mårfamilien, og det er derfor ikke uventet at mink har en viss mottakelighet for viruset.

Minken i de landene der det er påvist smitte antas å ha blitt smittet av dyrepassere/røktere. Smitten har vist seg å spres raskt mellom mink i minkfarmer slik at en stor andel av dyrene i de aktuelle farmene er blitt smittet. Dette skyldes mest sannsynlig at et stort antall dyr er oppstallet på et relativt begrenset område, og dermed har smittekontakt med hverandre.

Er det fare for å bli smittet dersom man bor nær en minkfarm?

Erfaringene fra blant annet Danmark viser at man ikke er i særlig risiko for å bli smittet av koronavirus ved å bo tett på en minkfarm. Dette gjelder både hvis du bor tett på en smittet farm, en farm under mistanke om smitte eller en farm uten smitte.

Kan dyr smitte meg med covid-19?

Det er ingen mistanke om at kjæledyr eller husdyr i Norge kan utgjøre en smittekilde for covid-19 til mennesker eller dyr. Du trenger derfor ikke å være redd for å bli smittet av dyr.

Mange millioner mennesker er eller har vært smittet med koronaviruset på verdensbasis. Det er få kjente tilfeller der personer som ikke jobber med mink skal ha blitt direkte smittet av egne eller andres dyr.

Endringslogg

19.04.21Oppdatert tekst om hvor mange aktive minkfarmer det er i Norge. Også kontrollert at informasjonen fortsatt gjelder.
Fant du det du lette etter?