Spørsmål og svar

Kan koronavirus smitte via blomster, planter og treemballasje?

Publisert 31.03.2020     Sist endret 23.04.2021

Potteplanter, snittblomster og treemballasje blir ikke like hyppig berørt som for eksempel et dørhåndtak, så risikoen for smitte er derfor lavere.

Smittemåte

Hvordan smitter koronavirus?

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:

  1. Primært gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
  2. Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre som igjen via hendene bringer det i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn.
  3. Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater (for eksempel dørhåndtak, tastatur, telefon og lignende) gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene og andre kommer i kontakt med gjenstanden/flaten.

Det er ingen kjente tilfeller av smitte via kontaminert mat, importert mat eller emballasje. Det er ingen mistanke om at kjæledyr eller husdyr kan utgjøre en smittekilde.

I følge Folkehelseinstituttet er det ikke sikkert hvor lenge viruset overlever på overflater, men forsking tyder på at det kan overleve fra få timer til flere dager. Dette vil variere med type overflate, temperatur, sollys og luftfuktighet.

Se Folkehelseinstituttet: Fakta om koronavirus - Smittemåte

Sannsynligheten for at en smittet person forurenser en vare er lav. Risikoen for å bli smittet av koronaviruset fra en vare som har vært eksponert for ulike temperaturer og andre forhold under transport, er også lav.

I et gartneri eller i en blomsterbutikk oppfordres du til å kun ta på de varene du skal kjøpe, som en ekstra forholdsregel.

Ha god hygiene

Før tilbereding av mat og før måltider bør du vaske hendene grundig med såpe og vann.

Det anbefales også å vaske hendene når du kommer hjem etter å ha vært ute blant folk, inkludert handleturer.

Følg ellers de generelle rådene fra helsemyndighetene: Folkehelseinstituttet: Koronavirus - temaside.

Endringslogg

23.04.21Kontrollert at informasjonen er oppdatert.
23.08.20Kontrollert at informasjonen er oppdatert.
Fant du det du lette etter?