Krav til innkvartering av arbeidstakere

Publisert 14.05.2020     Sist endret 14.05.2020

De grunnleggende kravene til innkvartering av arbeidstakere gjelder fortsatt.

Smittevern i produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet

Gå til råd om og informasjon om smittevern 

Last ned hele veilederen (PDF) 

Hvis du har konkrete spørsmål om

  • smittevern – ta kontakt med kommunehelsetjenesten
  • innkvartering eller arbeidsmiljø – ta kontakt med Arbeidstilsynet
  • mattrygghet – ta kontakt med Mattilsynet.

Arbeidstakere bør få enerom, men for sesongarbeid innen jordbruk er det gitt et unntak der det kan innkvarteres inntil fire arbeidstakere på samme soverom. Dette gjelder når varigheten på innkvarteringen er inntil 10 uker.

Av smittevernhensyn bør så få som mulig innkvarteres per boenhet (en boenhet er definert som en leilighet/del av et bygg som inneholder soverom + bad/toalett og kjøkken), maksimum 5 personer, som tilsvarer antallet i et arbeidslag. Arbeidslag bør være innkvartert sammen for å unngå eventuell spredning av viruset mellom ulike arbeidslag. Sammensetningen bør være uendret gjennom hele arbeidsperioden. Hvis et arbeidslag deler fellesarealer og kjøkken/bad med andre arbeidslag, må det etableres rutiner som ivaretar avstandskrav, og sikrer forsvarlig rengjøring mellom hver gang arealene brukes (se eksempel under). Renhold av fellesområder for arbeidslaget må ivaretas. Les mer: Godt renhold.

Personer som ankommer Norge samtidig og som skal i reisekarantene, bør innkvarteres sammen. De bør ikke dele innkvartering eller være i samme arbeidslag som arbeidstakere som allerede har gjennomført hele eller deler av karanteneperioden: Inndeling i arbeidslag for å begrense smitte.

Større boenheter med mange arbeidslag krever mer planlegging og ytterligere risikovurdering. Smitterisikoen øker med økende størrelse på boenheten og tetthet av ansatte. Hvis flere arbeidslag deler innkvartering, vil smitte hos en person medføre karantene på flere arbeidslag samtidig. Opprettholdelse av adskilte arbeidslag per boenhet er derfor nødvendig av smittevernhensyn.

Unntaksvis hvis mange arbeidslag må dele kjøkken/bad samtidig, skal:

  • Spisetidene spres over et større intervall, for å spre tettheten.
  • Ansatte kommer og går som arbeidslags-gruppe(r). Hvert arbeidslag setter seg samlet i spiseområdet, med minimum 2 meter til neste arbeidslag-gruppe.
  • Dører og vinduer åpnes for utlufting og ventilasjon, både under bruk så langt det lar seg gjøre og etter bruk.
  • Renholdet økes. Hver ansatt får opplæring i hvordan vaske, med hvilke produkter og hva som må vaskes, og hver ansatt eller arbeidslag vasker etter seg før de forlater området. Da vil neste arbeidslagsgruppe(r) komme til rene flater, håndtak og redskap. Vanlig renhold utføres i tillegg. Les mer: Godt renhold.

Ved bruk av kjøkken er det spesielt viktig å huske på renhold av håndtak på skap, knotter på komfyr og andre kontaktflater som berøres ofte. Brukt servise settes rett i maskinen. Vaskes på minimum 60 °C. Tilsvarende er det viktig med hyppig vask av kontaktflater på toalett/dusj.

Det bør vurderes om antall personer som er ansvarlig for innkjøp av mat bør begrenses.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer