Faktaartikkel

Smittevern i produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet

Publisert 14.05.2020     Sist endret 16.04.2021

Som arbeidsgiver har du ansvaret for smittevern og at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Det betyr at du blant annet må sørge for at de ansatte får nødvendig informasjon og opplæring.

Mattilsynet har sammen med andre myndigheter laget en veileder med råd og informasjon om godt smittevern til norske produsenter av frukt, bær, grønnsaker og potet for å hindre spredning av koronaviruset (SARS-CoV-19). Veilederen skal bidra til at

 • dine arbeidstakere holder seg friske
 • du opprettholder matproduksjonen
 • maten du produserer er trygg

Alle som på en eller annen måte er involvert i norsk grøntproduksjon vil finne relevant stoff i veilederen. Veilederen er ikke rettslig bindende. Hvis du er i tvil om rådene, er det helsemyndighetenes smittevernregler som gjelder.

Last ned hele smittevernveilederen (versjon 5.0) for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet (PDF)

English version (4.0):

Veilederen gir råd og informasjon om:

 • Risikovurdering av arbeidsmiljøet og smitte
 • Krav om informasjon til ansatte og opplæring
 • Innreise til Norge (testkrav og innreisekarantene)
 • Hvordan smitte kan forebygges
 • Personer som kan møte på arbeid
 • Personer som skal i karantene selv om de ikke er covid-19-syke (reise og nærkontakt)
 • Syke personer (hjemmekarantene/isolasjon)
 • God hånd- og hostehygiene for å reduserer smitte
 • Godt renhold
 • Redusert kontakt mellom personer i grøntproduksjon
 • Inndeling i arbeidslag for å begrense smitte
 • Krav til innkvartering av arbeidstakere
 • Isolasjonsbolig og sykerom
 • Opphold i fellesarealer (spiserom, garderobe, toalett m.v.)
 • Transport til og fra arbeidssted / internt på arbeidsplassen
 • Trygg mat
 • Ekstra smitteverntiltak for arbeidstakere i risikogrupper
 • Sjekkliste

Innholdet i veilederen er laget av Mattilsynet, Arbeidstilsynet, Stiftelsen Matmerk og Fylkesmannen i Vestland (med faglige innspill fra Fylkesmennene i resten av landet). Det er tatt utgangspunkt i mal for veiledere publisert av Folkehelseinstituttet (FHI) 28.04.2020, og første versjon av veilederen var på en kort høring hos FHI og i Bondelagets arbeidsgruppe for grøntproduksjon.

Hvis du har konkrete spørsmål om

 • smittevern – ta kontakt med kommunehelsetjenesten
 • innkvartering eller arbeidsmiljø – ta kontakt med Arbeidstilsynet
 • næringsmiddeltrygghet – kontakt oss

Endringslogg:

16.04.21

Lagt inn smittevernveileder versjon 5.0. Nytt i den er:

 • Krav om godkjenning av innkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene (pkt. 2.4.1). Egenerklæringsskjema er samtidig fjernet.
 • Søknad om unntak fra innreiserestriksjonene for utlendinger som er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift i grøntnæringen (pkt. 2.5).
 • Ventekarantene (pkt. 3.1.1 og 3.1.2).
 • Tabell 1 og 2 – deler av innholdet i tabellen er erstattet med lenker til Helsedirektoratets nettsider.
 • Generell oppdatering av lenker samt mindre justeringer som følge av endret ordlyd i covid-19-forskriften.
05.02.21
 • Lagt inn smittevernveileder versjon 4.0: Nytt i den er:
 • Begrepet ‘reisekarantene’ er endret til ‘innreisekarantene’ i tråd med covid-19-forskriftens begrepsbruk – gjelder hele dokumentet.
 • Generell info om krav ved innreise til Norge og eventuelle unntak fra innreisekarantene er oppdatert og tatt ut i eget kapittel «Krav ved innreise til Norge». Alle nummerhenvisninger i dokumentet er oppdatert på bakgrunn av dette.
 • Kapittel 3.1.2 «Personer som skal i karantene selv om de ikke er covid-19-syke» (tidligere 2.1.2) er oppdatert.
 • Kapittel 3.3 er tilpasset strengere innreisekrav (omtalt i kapittel 2).
 • Kapittel 3.4 «Trygg mat – Krav til grøntprodusenter» (tidligere 2.4) er tilpasset gjeldende krav til innreisekarantene.
02.07.20

Lagt inn smittevernveileder versjon 3.0. Nytt i den er:

 • Oppdatering av generell info om reisekarantene og lenke til Helsedirektoratets nettsider om reisekarantene (punkt 2.1.2)
 • Lagt inn informasjon om mulighet for testing istedenfor reisekarantene og presisering av hva dette har å si for hvem som kan håndtere spiseklare produkter (punkt 2.1.2 og 2.4.).
 • Sjekklista (punkt 3) er oppdatert på punktene nevnt over.
Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer