Faktaartikkel

Smittevern i produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet

Publisert 14.05.2020     Sist endret 21.08.2020

For å hindre spredning av koronaviruset (SARS-CoV-2), som gir sykdommen covid-19, stilles det ekstra strenge krav til smittevern hos ansatte og i befolkningen generelt.

På disse sidene finner du råd og informasjon om godt smittevern til norske produsenter av frukt, bær, grønnsaker og potet. Hvis du er i tvil om rådene, er det helsemyndighetenes smittevernregler som gjelder.

Last ned hele smittevernveilederen (versjon 3.0) for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet (PDF)

Infection control in production of fruits, berries, vegetables and potatoes 

Innholdet er laget av Mattilsynet, Arbeidstilsynet, Stiftelsen Matmerk og Fylkesmannen i Vestland (med faglige innspill fra Fylkesmennene i resten av landet). Det er tatt utgangspunkt i mal for veiledere publisert av Folkehelseinstituttet (FHI) 28.04.2020, og veilederen har vært på en kort høring hos FHI og i Bondelagets arbeidsgruppe for grøntproduksjon.

Hvis du har konkrete spørsmål om

  • smittevern – ta kontakt med kommunehelsetjenesten
  • innkvartering eller arbeidsmiljø – ta kontakt med Arbeidstilsynet
  • næringsmiddeltrygghet – kontakt oss

Endringslogg:

21.08

Gjennomgått innhold og sjekket at det er oppdatert.

02.07

Lagt inn smittevernveileder versjon 3.0. Nytt i den er:

  • Oppdatering av generell info om reisekarantene og lenke til Helsedirektoratets nettsider om reisekarantene (punkt 2.1.2)
  • Lagt inn informasjon om mulighet for testing istedenfor reisekarantene og presisering av hva dette har å si for hvem som kan håndtere spiseklare produkter (punkt 2.1.2 og 2.4.).
  • Sjekklista (punkt 3) er oppdatert på punktene nevnt over.
Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer