Spørsmål og svar

Hvordan skal matservering i barnehagen foregå?

Publisert 17.04.2020     Sist endret 20.04.2021

Trygg mat i barnehagene oppnås ved å følge de vanlige hygienereglene for håndtering av mat.

For så sikre trygge forhold i barnehagen har myndighetene (Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet) laget en veileder for smittevern i barnehager under koronavirusutbruddet: Smittevernveileder for barnehager.

Denne veilederen gir råd om tiltak barnehagene kan gjennomføre for å redusere smitterisikoen for Covid-19 til et minimum. Her er det tre grunnleggende forhold som må ivaretas:

  1. Syke personer skal ikke være i barnehagen
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Det er ingenting som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann. Trygg mat i barnehagene oppnås ved å følge hygienereglene for håndtering av mat.

Mattilsynet har laget en veileder for matservering i barnehagene: Veileder - Trygg mat i barnehager.

Fant du det du lette etter?

Spørsmål og svar

Regelverk og veiledning

Les merSpørsmål og svar

Regelverk og veiledning

Les mer