Smittevern i slakteri og nedskjæringsvirksomheter

Publisert 31.08.2020     Sist endret 28.09.2021

Våren og sommeren 2020 hadde slakterier- og nedskjæringsvirksomheter i Europa (Tyskland, Portugal, Danmark, England og Wales) flere store smitteutbrudd og ble betegnet som såkalte «hot spots for SARS-CoV-2» (koronavirus).

På oppdrag fra Mattilsynet vurderte Folkehelseinstituttet (FHI) eksisterende retningslinjer for smittevern i slakteri og nedskjæringsvirksomheter.

FHI fant ikke grunnlag for å endre på de smitteverntiltakene som allerede er iverksatt, men de kom med råd for ytterlige forsterke disse.

FHI presiserte at en hurtig kunnskapsoppsummering som dette har sine begrensinger mht å kunne ha oversett dokumentasjon, men at det var dette som var mulig å fremstille i løpet av tidsrammen som var gitt.

Kunnskapsoppsummeringen finner du i vurderingen fra FHI.

Endringslogg

19.04.21Kontrollert at informasjonen fortsatt gjelder.
Fant du det du lette etter?