Kunngjøring

Avklaring om innfrysing av oppdrettsfisk under koronavirusutbruddet

Publisert 20.03.2020     Sist endret 20.03.2020

Markedssituasjonen for oppdrettsfisk i forbindelse med koronautbruddet kan bli utfordrende, og det kan bli behov for økt innfrysing av fisk. Mattilsynet åpner derfor opp for at fryseri godkjent for innfrysing av villfisk kan brukes til innfrysing av oppdrettsfisk under visse vilkår.

For å øke kapasitet for innfrysing kan det bli aktuelt å ta i bruk fryserier som normalt ikke håndterer oppdrettsfisk, men som er godkjent for innfrysing av villfisk.

Fryserienes godkjenning etter næringsmiddelhygieneregelverket er tilstrekkelig for å fryse inn oppdrettsfisk.

Fryseriene må ligge fem kilometer fra oppdrettsanlegg i sjø

Fryserier godkjent for innfrysing av villfisk har vanligvis ikke oppsamling og desinfeksjon av avløpsvann for å forebygge smittespredning til omliggende oppdrettsanlegg.

Mattilsynet mener smitterisiko fra anlegg som fryser inn sløyd fisk og som ikke bearbeider eller tilvirker på annen måte, er akseptabel i denne situasjonen. Forutsetningen er at fryseriet ligger mer enn fem kilometer fra oppdrettsanlegg i sjø.

Oppdrettsfisk fra anlegg og områder med sykdomsrestriksjoner

Oppdrettsfisk fra anlegg med restriksjoner på grunn av Infeksiøs lakseanemi (ILA) skal ikke fryses inn i anlegg uten oppsamling av avløpsvann. Dette gjelder også innfrysing av fisk med Pancreas disease (PD) i fryseri som ligger utenfor PD-sonen. (PD-sonen dekker produksjonsområde 2-6.)

Det er generelt fornuftig ut fra risiko for overføring av fiskesykdommer så langt som mulig å bruke lokale eller regionale fryseri.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer