Hvordan jobber Mattilsynet under koronavirusutbruddet?

Publisert 18.03.2020     Sist endret 30.09.2020

Mattilsynet ivaretar viktige samfunnsfunksjoner som bidrar til å opprettholde matvare- og vannforsyningen.

Oppdatert informasjon om koronautbruddet

Mattilsynet følger sammen med Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet nøye med på og vurderer all ny kunnskap om utbruddet av koronavirus.

Vi oppdaterer råd og informasjon fortløpende på nettsidene våre:

For matvareproduksjon og -handel er det, og har det vært, særlig viktig at vi under koronautbruddet sikrer bemanningen vår

  • i kjøttkontrollen på slakteriene
  • på grensekontrollstasjonene slik at varer kommer inn i landet
  • på kontorene våre som utsteder eksportsertifikater for sjømat og andre produkter

I tillegg har vi til enhver tid personell som kan håndtere dyrevelferdssaker og utbrudd av alvorlige sykdommer på landdyr, planter eller fisk.

Tett kontakt med næringene

Mattilsynet har tett kontakt med aktører i næringsmiddelindustrien, landbruket, sjømatnæringen og drikkevannsbransjen.

I samarbeid med dem løser vi utfordringene slik at utbruddet ikke går utover dyrehold, matproduksjon, og import og eksport av mat.

Noe mindre tilsynsaktivitet

Selv under et smitteutbrudd jobber Mattilsynet med å sikre forbrukerne trygg mat og trygt drikkevann, og for å ivareta god dyre- og fiskevelferd, samt god helse hos planter, dyr og fisk.

Mattilsynet har trappet opp tilsynsaktiviteten i tråd med den generelle gjenåpningen av samfunnet. Vi vurderer forløpende hvordan vi kan gjøre dette, og samtidig beskytte egne ansatte og de vi fører tilsyn med. Samtidig vurderer vi hvordan vi kan løse våre oppgaver digitalt eller på andre måter.

Dyrevelferdstilsynet vårt er i utgangspunktet risikobasert. Det vil si at vi i liten grad fører rutinetilsyn med dyrevelferden i en normalsituasjon. Vi vurderer nå nøyere enn vanlig om det er behov for å gjennomføre fysisk tilsyn i dyreholdet. Likevel er «må-oppgavene» i stor grad lik de vi har i normalsituasjon, og derfor gjennomfører vi fortsatt nødvendig fysiske tilsyn i alvorlige dyrevelferdssaker, slik som f.eks. alvorlige bekymringsmeldinger og alvorlig vanskjøtsel og kriminalitet mot dyr.

Kan ikke nekte Mattilsynet å komme på tilsyn

Mattilsynets plikter å risikovurdere og følge opp det som er nødvendig for å sikre at maten er trygg og dyr har det godt ‐ også i tider med utfordringer som koronautbruddet.

De vi fører tilsyn med har derfor, som under normale forhold, plikt til å bidra til at tilsynet kan gjennomføres etter hensikten. Det betyr at man ikke kan nekte eller hindre Mattilsynet i å gjennomføre tilsynene.

Les mer:

Vurdering av Mattilsynets arbeid i forbindelse med koronautbruddet

Mattilsynet gjennomførte en evaluering blant våre brukere hvordan vi hadde håndtert koronautfordringene de to første månedene.

Her kan du lese resultaten fra startfaseevaluering

Endringslogg

17.09Lagt inn lenke til: Informasjon fra Mattilsynet til virksomheter som ønsker å innhente opplysninger fra våre ansatte via egenerklæringer om covid-19
15.09Flyttet lenker til temasidene inn i faktaboks.
10.09Oppdatert informasjon utfra utviklingen. Nyansert og oppdatert informasjon om tilsynsaktivitet. Lagt inn lenker til Informasjonsark: Gjennomføring av Mattilsynets tilsyn under koronautbruddet og Alternativ til å motta fysisk observasjonsskjema etter tilsyn fra Mattilsynet
Fant du det du lette etter?

Les merLes mer