Faktaartikkel

Informasjon til produksjonsdyr- og hesteeiere m.fl. om koronavirus

Publisert 06.03.2020     Sist endret 31.03.2020

Per i dag utgjør ikke koronavirus (SARS-CoV-2) en fare for dyrehelsen i Norge. Viruset er først og fremst et folkehelseproblem og ikke et dyrehelseproblem.

Gjennomfør uansett smittehygieniske tiltak

Generelt er det alltid anbefalt å sikre god håndhygiene i forbindelse med kontakt med dyr. Eiere, røktere eller andre som har kontakt med matproduserende dyr, bør være årvåkne med hensyn på generelle smittehygieniske tiltak.

Ta utgangspunkt i generelle regler for smittehygiene: Folkehelseinstituttet: Koronavirus. På temasiden gis det råd om sosial distansering generelt, og innbyggere rådes til å begrense aktiviteten sin når det innebærer tett kontakt med andre mennesker. I tillegg gis det råd til folk som er i karantene og i isolasjon.

Folkehelseinstituttet har også en veileder for korona.

Dere som arbeider med husdyrproduksjon kan ha kritiske samfunnsfunksjoner

Se eksempler på Informasjon til kritiske samfunnsfunksjoner.

Hvem steller dyra hvis du blir sjuk?

Nå er det viktig å være forberedt med tanke på både dyrevelferd og smittevern.

Råd til yrkesgrupper som skal til gårder

Mattilsynet oppfordrer yrkesgrupper som må utføre nødvendig arbeid på gårder til å innhente informasjon om smittestatus hos eier før besøk, slik at smittetiltakene kan tilpasses og bli gjort i henhold til helsemyndighetenes føringer.

Transport av dyr

Mattilsynet utsetter noen tilsyn

For å begrense kontakt mellom mennesker, utsetter Mattilsynet flere rutinetilsyn. Mattilsynet gjennomfører helt nødvendige fysiske tilsyn under koronautbruddet.

Endringslogg

DatoHva
31.03Satt inn lenke til Du trenger ikke å være redd for å bli smittet av dyr.
31.03Satt inn lenke til Det blir digitalt sertifiseringskurs for birøktere i år.
26.03Satt inn avsnittet Transport av dyr og lenken Dispensasjon fra kravet om maks åtte timers reisetid for slaktedyr
Fant du det du lette etter?

Spørsmål og svar

Les merSpørsmål og svar

Les mer