Mattilsynet gir tydeligere og mer konkret veiledning for forsvarlig bruk av ikke medikamentelle avlusingsmetoder

Publisert

Behandling av fisk med ikke medikamentelle avlusingsmetoder (IMM) skal gjøres på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Det er dyrehelsepersonell som skal vurdere om det er forsvarlig å sette i gang behandling. Nå får de mer konkret veiledning fra Mattilsynet. 

Mattilsynet publiserte veileder om bruk av IMM i 2022, men dyrehelsepersonell har etterlyst tydeligere rammer for hvordan de skal vurdere hva som er forsvarlig bruk av IMM. Mattilsynet har derfor oppdatert veilederen og bruker nå utvalgte velferdsindikatorer for å gi tydeligere veiledning.

Bidra med faglig støtte 

Seksjonssjef Lise Rokkones i Mattilsynet håper at dette vil bidra til å gi faglig støtte til dyrehelsepersonell.

– Jeg håper veilederen også vil bidra til at dyrehelsepersonell, oppdrettere og Mattilsynets ansatte har en felles forståelse av risiko for dårlig velferd knyttet til avlusingsoperasjoner, sier hun.

– Vi har bare brukt velferdsindikatorer der vi mener at kunnskapen er god nok til at vi kan gi denne typen veiledning.  De veiledende rammene vi gir her er ikke noen garanti for utfallet av en behandling. Dyrehelsepersonellets risikovurderinger i hver enkelt situasjon er fortsatt helt avgjørende.

“Grønn sone” og “rød sone” 

I arbeidet med å fastsette de veiledende rammene har Mattilsynet brukt relevante publikasjoner og rapporter. I tillegg er råd og synspunkter hentet fra forvaltningsstøtte, eksternt dyrehelsepersonell som har erfaring med bruk av IMM og fra inspektører i Mattilsynet som fører tilsyn med bruk av disse metodene.

De angitte verdiene i veilederen er ikke lovpålagt. Dette er likevel Mattilsynets faglige vurdering av når det kan være forsvarlig å behandle fisken med IMM (”grønn sone”) og når fisken ikke bør behandles med IMM og heller slaktes (”rød sone”).

Veiledning om dyrehelsepersonell og bruk av ikke-medikamentelle avlusingsmetoder (IMM) (PDF)