Til hovedinnhold

Import av grovfôr fra Sverige

Den alvorlige svinesykdommen afrikansk svinepest ble høsten 2023 påvist på flere villsvin i Sverige. Mattilsynet anbefaler å ikke innføre grovfôr til svin fra Sverige til Norge før smittesituasjonen er mer avklart. Sykdommen smitter ikke til mennesker, men er dødelig for svin. 

Faglig oppdatert

Du kan innføre grovfôr for å bruke dette til andre dyrearter enn svin forutsatt at det kan skje på en slik måte at fôr og fôrrester ikke blir tilgjengelig for svin og villsvin. Du bør for eksempel ikke fôre hester ute i områder hvor det kan finnes villsvin uten at fôret på forhånd er lagret i tre måneder.

Dersom du skal innføre grovfôr eller halm til strø fra Sverige, anbefaler vi at du lagrer fôret så lenge som mulig og i minimum tre måneder før du bruker dette til dyrene dine. Behandling av grovfôr med ensileringsmidler vil også være et tiltak for å redusere risikoen for smitte. 

Du bør ikke innføre grovfôr fra land med smittsomme sykdommer som er meldepliktige eller ikke forekommer i Norge. Dersom nye dyresykdommer innføres med grovfôr fra utlandet, kan det få store konsekvenser for dyrene dine og andre i næringen rundt deg. 

Les mer om innførsel av grovfôr