Skip to main content
Gå til forsiden

Du må ha tillatelse fra Mattilsynet for å holde dyr ute hele året

Utenom beitesesongen skal dyr holdes innendørs eller ha adgang til egna oppholdsrom. Mattilsynet kan gjøre unntak for sauer og geiter, men bare dersom forholdene i det enkelte tilfellet ligger til rette for det. 

Publisert

Slik søker du

For å få tillatelse til å holde dyr ute hele året uten adgang oppholdsrom, må du sende en skriftlig søknad til Mattilsynet. I søknaden må du beskrive forholdene på uteområdet der dyra skal være, og begrunne godt hvordan du skal sikre dyra god velferd der.

Mattilsynet vil vurdere om det er behov for å inspisere uteområdet før saken blir avgjort. Søknadsskjema fås på lokalt avdelingskontor, finn kontaktinformasjon her.

Hvis du lurer på andre regelverk for beite, kan du for eksempel se Beiterett- og beitebruksspørsmål hos Norsk sau og geit.

Regelverk

Dyrevelferdsloven

Lov om dyrevelferd (LOV-2009-06-19-97)
Se hele loven

Kilde: Lovdata.no