Til hovedinnhold
Søk

Du må ha tillatelse fra Mattilsynet for å holde dyr ute hele året

Utenom beitesesongen skal dyr holdes innendørs eller ha adgang til egna oppholdsrom. Mattilsynet kan gjøre unntak for sauer og geiter, men bare dersom forholdene i det enkelte tilfellet ligger til rette for det. 

Publisert

Slik søker du

For å få tillatelse til å holde dyr ute hele året uten adgang oppholdsrom, må du sende en skriftlig søknad til Mattilsynet. I søknaden må du beskrive forholdene på uteområdet der dyra skal være, og begrunne godt hvordan du skal sikre dyra god velferd der.

Mattilsynet vil vurdere om det er behov for å inspisere uteområdet før saken blir avgjort. Søknadsskjema fås på lokalt avdelingskontor, finn kontaktinformasjon her.

Hvis du lurer på andre regelverk for beite, kan du for eksempel se Beiterett- og beitebruksspørsmål hos Norsk sau og geit.

Regelverk

Dyrevelferdsloven

§ 23.Dyrs levemiljø

Dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd. Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel.
Dyr skal ha adgang til egnet og trygt tilholdsrom utenom normal beiteperiode.
Kongen kan gi nærmere forskrifter om krav til dyrs levemiljø, herunder om egnet og trygt tilholdsrom, tiltak for å forebygge, oppdage og bekjempe brann og om unntak fra krav om tilholdsrom.
Se hele loven

Kilde: Lovdata.no