Til hovedinnhold

Mattilsynet publiserer rapport etter revisjon med SalMar ASA

Publisert

I perioden 23. januar til 1. februar 2024 førte Mattilsynet tilsyn med SalMar ASA. Revisjonsrapporten beskriver Mattilsynets observasjoner og vurderinger av avvik i fra regelverket, samt forbedringspunkt. 

Hos SalMar har Mattilsynet avdekket ett avvik fra regelverket som handler om risikostyring og ett forbedringspunkt som handler om internkontroll. 

Under revisjonen har vi sett på utvalgte deler av selskapets styrings- og internkontrollsystem. Observasjonene som er beskrevet i rapporten er derfor ikke en uttømmende liste over avvik. Vi understreker at det kan finnes andre avvik i styringssystemene som ikke er omtalt i rapporten.

Mattilsynet har bedt SalMar om en redegjørelse for hvordan de planlegger å korrigere avviket, inkludert en tidfestet plan for implementering. 

Les mer om revisjonen og selve rapporten her