Til hovedinnhold

Endring av helsesertifikatene som benyttes ved import av næringsmidler og import av landdyr mv

Publisert

1. mars 2024 fastsatte Mattilsynet endringer i forskriften som inneholder helsesertifikater som skal benyttes ved import av næringsmidler og dyr fra tredjestater og forskriften som inneholder helsesertifikater som skal benyttes ved import av landdyr og avlsmateriale fra disse. Endringene trer i kraft 3. september 2024.

Forordning (EU) 2024/399 gjør flere endringer til forordning (EU) 2020/2235 og (EU) 2021/403, for å legge til henvisning til krav gitt i forordning (EU) 2023/905 om forbud mot bruk av antimikrobielle produkter i dyr ment til næringsmidler, og kontroll av dette.

Endingene som gjøres til forordning (EU) 2020/2235 og (EU) 2021/403, ved forordning (EU) 2024/399 er

  • en endring av helsesertifikatene i kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 45 og 49 til vedlegg III til forordning (EU) 2020/2235 om helsesertifikater m.m. for næringsmidler
  • en endring av helsertifikatene i kapittel 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 22, 23, 29, 30, 31 til vedlegg II til forordning (EU) 2021/403 om helsesertifikater m.m. for landdyr
  • endringene er knyttet til forordning (EU) 2023/905 og behovet for å oppdatere henvisninger i helsesertifikatene til kravene i 2023/905.

Rettsakten, forordning (EU) 2024/399 - dansk (PDF), trer i kraft 3. september 2024.

Det er gitt en overgangsordning for bruk av dagens utgave av helsesertifikatene, der disse kan brukes frem til 3. desember 2024, så lenge de et utstedt senest 3. september 2024.

Kontakt
Mattilsynets avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00.