Til hovudinnhald

Ny forskrift som regulerer importen av muslinger fra Tyrkia

Publisert

EU har forlenget gyldigheten på beskyttelsestiltaket rettet mot muslinger fra Tyrkia. Dette tiltaket omfatter et importforbud mot levende og kjølte muslinger fra Tyrkia, mens frosne og bearbeidede muslinger skal gjennom en grensekontroll ved import til Norge. Forlengelsen trer i kraft straks.

Mattilsynet fastsatte den 29. januar 2024 en forskrift for forlenger gyldigheten til forskrift 25. mars 2022 nr. 469 om særskilte beskyttelsestiltak rettet mot import av muslinger fra Tyrkia. Endringsforskriften gjennomfører forordning (EU) 2024/360 og trer i kraft straks.

Endringen forlenger importforbudet rettet mot levende og kjølte muslinger fra Tyrkia, og kontrollkravet rettet mot forsendelser med frosne og bearbeidede muslinger fra Tyrkia, der disse skal testes for E.coli og marine biotoksiner før de slipper inn på markedet i EU/EØS.

Forskrift om tiltak mot muslinger fra Tyrkia - 2024/360 (PDF)

Kontakt:
Mattilsynets avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00