Til hovedinnhold
Rapport

Veterinær grensekontroll sjømat 2015

Resultater fra overvåkingen av importert sjømat fra land utenfor EU/EØS-området i 2015 viste at sjømaten var trygg og det var kun få tilfeller der innholdet av uønskede stoffer var over grenseverdien.

Publisert
Hva ble undersøkt?

 Importert sjømat fra land utenfor EU/EØS-området (110 prøver totalt)

Tidsrom
2015
Hva lette vi etter?

Uønskede stoff, mikroorganismer og parasitter.

Hva fant vi?

Noen få overskridelser, men ellers var produktene under grenseverdiene for fremmed- og smittestoff:

  • Koliforme bakterier funnet i en prøve tiggerreker fra Bangladesh og en prøve prosessert sjømatprodukt fra Thailand.
  • Listeria ble funnet i en prøve av Blue Grenadier fra Malaysia og i en prøve av tunfisk fra Thailand.
  • Indikasjon på bruk av ulovlige legemiddel i en prøve av Pangasius fra Vietnam.
  • 2 av 84 prøver for tungmetall var over grenseverdi (blekksprut frå Argentina og prosessert rekeprodukt frå Thailand)
Hvem utførte oppdraget?

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)

Fil
Rapport_Veterinær grensekontroll sjømat 2015 (PDF)