Til hovedinnhold
Rapport

Veterinær grensekontroll sjømat 2017

I 2017 ble det totalt analysert 137 prøver hvorav 116 for mikrobilologi av sjømat fra land utenfor EU/EØS undersøkt for fremmedstoff, mikroorganismer og parasitter i overvåkningsprogrammet «Veterinær grensekontroll sjømat.

Publisert
Hva ble undersøkt?

 Importert sjømat fra land utenfor EU/EØS-området (137 prøver totalt)

Tidsrom
2017
Hva lette vi etter?

Uønskede stoff, mikroorganismer og parasitter.

Hva fant vi?
  • Sykdomsfremkallende bakterier som Salmonella og Vibrio ble ikke påvist i noen av prøvene.
  • Bakterien Listeria monocytogenes ble heller ikke funnet i konsentrasjoner som var over gjeldende grenseverdi.
  • Det ble funnet parasittiske rundorm («Kveis») i fem av 53 undersøkte prøver. Men parasittene var ikke i live, og utgjorde derfor ikke en mulig infeksjonsfare.
  • Ingen funn av rester av legemidler som er ulovlig å bruke i sjømat, og analysene av tungmetaller og forurensningsstoffer viste verdier som var under gjeldende grenseverdier.
Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet (HI)

Fil
Rapport_ Veterinær grensekontroll sjømat 2017 (PDF)