Særnorske bruksbegrensninger for stoffer i kosmetikk

Mattilsynet vil hindre bruk av helseskadelige stoffer i kosmetikk som er tillatt i EU, og oppfordrer næringen til å respektere særnorske anbefalinger. Mattilsynet arbeider for at disse stoffene blir regulert i EU.

Publisert

Norge har lenge hatt forbud og bruksbegrensninger for en rekke helseskadelige stoffer i kosmetikk som har vært tillatt i EU. Mange av disse stoffene er aktive ingredienser i legemidler og kan ha uheldige bivirkninger. Stoffene var forbudt gjennom det tidligere norske kosmetikkregelverket, men da EUs nye regelverk for kosmetikk ble gjeldende i Norge i 2013, kunne ikke særnorske bruksbegrensninger for disse stoffene opprettholdes. EØS-avtalen pålegger oss å ta inn EUs regelverk i norsk lov. Mattilsynet har derfor iverksatt tiltak for fortsatt å beskytte norske forbrukere.

Oppfordrer industrien til å respektere de anbefalte bruksbegrensningene

Det grunnleggende kravet i kosmetikkregelverket er at produktene skal være trygge i bruk (artikkel 3), og det er industriens ansvar å sørge for at produktene de setter på markedet er trygge.

Mattilsynet har vurdert helserisikoen ved alle de stoffene i kosmetikk vi har hatt nasjonale bruksbegrensninger for. Uten bruksbegrensninger medfører disse stoffene risiko for en rekke skadevirkninger, som f.eks. kreft, skader på indre organer, misdannelse i fostre, hudirritasjon og allergi. Mattilsynet har derfor konkludert med bruksbetingelser som må respekteres for at bruken skal være trygg. Mange av stoffene bør ikke brukes i kosmetikk i det hele tatt.

Mattilsynet har utarbeidet risikoprofiler/anbefalinger som hjelp til næringen med å forstå og overholde kravet om «trygg kosmetikk».

Når Mattilsynet fører tilsyn med kosmetikk i Norge, vil vi kontrollerer stoffene som er risikovurdert. Dersom vi finner produkter som vi mener ikke er trygge i bruk, må industrien legge frem vitenskapelig dokumentasjon på at produktene er trygge. Om Mattilsynet mener dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig, vil vi bruke nødvendige virkemidler for å sikre trygge produkter til forbrukerne.

Se også: Liste med stoffer som ikke bør forekomme i kosmetikkk