Til hovedinnhold

Ikke fritt frem å ta med frukt, poteter og planter

Nordmenn som har bodd eller feriert i utlandet kan være fristet til å ta med seg planter, frukt og grønnsaker hjem. Faren er at man samtidig kan få med seg nye plantesykdommer og skadedyr til Norge.

Publisert

De fleste vet at det er strenge regler for å importere levende dyr til Norge på grunn av faren for introduksjon av dyresykdommer. Færre vet nok at det også er strenge regler for å ta inn planter, frukt og grønnsaker til Norge.

Introduksjon og spredning av planteskadegjørere kan få store konsekvenser for norsk planteproduksjon innen jord-, hage- og skogbruk, miljø, parker og i private hager. Iberiaskogneglen som de siste årene har rasert norske hager, er et eksempel.

Mange risikoprodukter

Ved innførsel er det særlig plantehelserisiko knyttet til poteter, frukt- og bærplanter, samt en rekke trær og busker som blant annet kan føre med seg pærebrann uten at man kan se det med det blotte øyet. Ved innførsel fra land utenfor Europa er det også en risiko forbundet med å innføre nåltrær og jord.

En del frukt og grønnsaker, men også planter, løk og knoller kan inneholde virus som kan gjøre stor skade. Har du et hobbyveksthus eller er nærmeste nabo til en veksthusprodusent bør du tenke deg om to ganger før du tar med deg slike ukontrollerte varer hjem.

Plantesunnhetssertifikat

De fleste varer er forbudt for reisende å ta med hjem til Norge, med mindre de følges av en spesiell attest (Plantesunnhetssertifikat) fra vedkommende lands plantehelse-myndigheter. Enkelte varer kan du imidlertid fritt ta med deg hjem, men i små kvanta, og forutsatt at de er fri for tegn på plantesykdom og skadedyr.

Dette kan du ta med i håndbagasjen eller på flyttelasset:

  • 10 kilo frukt eller grønnsaker
  • 25 stk. avskårne blomster
  • 5 potteplanter (planter for innendørs bruk) innkjøpt i et europeisk land
  • 3 kilo blomsterløk og blomsterknoller
  • 50 porsjonspakninger av frø

Disse varer er enten ikke tillatt, eller må følges av Plantesunnhetssertifikat:

  • poteter
  • planter og plantedeler/formeringsmateriale (f.eks. stiklinger og avleggere)
  • jord- og vekstmedium
  • frø av planter som inneholder narkotiske stoffer

I forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere vedlegg 5A finner du oversikt over hva som er forbudt å innføre og hva som krever sunnhetssertifikat.

Er du tvil, ta kontakt med Mattilsynet. Reisende som ønsker å innføre varer som krever sunnhetssertifikat, bør ta kontakt med Mattilsynet på forhånd.

Regelverk