Til hovudinnhald

Spørsmål og svar om gravide og ingefær

Mattilsynet advarer gravide mot å drikke ingefærshots. Les mer om bakgrunnen her.

Publisert

Les advarselen om at gravide bør unngå ingefærshots og kosttilskudd med ingefær

Hvorfor kan ingefærshots være helseskadelig?

Ingefær i høye konsentrasjoner, for eksempel i shots, har vist seg å gi økt risiko for abort i dyrestudier. Akkurat hvilke stoffer i ingefær som gir denne effekten eller hvor store mengder som må til, vet man ikke. Foreløpig er ikke dette vist hos mennesker, men av føre-var hensyn går danske matmyndigheter ut med denne advarselen. Folkehelseinstituttet støtter konklusjonen i den vitenskapelige rapporten som danner grunnlaget for advarselen, og mener at dette også er relevant for gravide kvinner i Norge.

Jeg er gravid og har drukket ingefærshots, hva gjør jeg nå?

Dersom du har drukket ingefærshots eller inntatt kosttilskudd av ingefær under svangerskapet, anbefaler vi at du stopper med det frem til barnet er født.

Kan jeg drikke ingefær-te mot svangerskapskvalme?

Med utgangspunkt i kunnskapen vi har i dag, er det høye konsentrasjoner av ingefær det advares mot, noe vi vet kan finnes i shots og kosttilskudd. Vi har ingen holdepunkter for å mistenke at te kan inneholde like høye konsentrasjoner som shots, med mindre man lager te med høy konsentrasjon av ingefær.

Hvorfor er det greit å spise mat med ingefær, men ikke drikke shots eller ta kosttilskudd med ingefær?

Den danske rapporten henviser til at ingefær kan brukes i alminnelige mengder (som krydder) i matlaging også når man er gravid, og at det først er økt risiko når gravide inntar store mengder ingefær, som for eksempel i ingefærhots som kan inneholde høye konsentrasjoner.

Kan jeg spise ingefær som tilbehør til sushi når jeg er gravid?

I den danske rapporten er det ikke vurdert helsefare når ingefær spises som tilbehør, f.eks. til sushi. Dette er derfor et spørsmål vi ikke har et godt svar på. Vi har ingen holdepunkter for å advare gravide mot at små mengder ingefær brukes som krydder eller ingrediens i matlagingen. Vil du være på den sikre siden kan du begrense mengden eller la være å spise ingefær som tilbehør til sushi under svangerskapet. Se for øvrig råd for trygg tilbereding av sushi her. 

Hvor mye ingefær kan jeg spise/drikke under svangerskapet før det gir en økt risiko for abort?

Det er et vanskelig spørsmål å svare på. Som den danske rapporten også påpeker, mangler vi kunnskap om ingefær og helseeffekter hos gravide, og konklusjonen i rapporten er basert på dyreforsøk.

I et av dyreforsøkene ble rottene gitt 20-50 gram (g) frisk, revet ingefær blandet med 1 liter vann. Selv den laveste dosen med 20 g ingefær ga økt forekomst av abort.  Rapporten oppgir at den lave dosen tilsvarer 1784 milligram (mg) ingefær per kilo kroppsvekt for en rotte.

Til sammenligning vil en kvinne på 70 kg få i seg mellom 24 og 329 mg ingefær per kilo kroppsvekt om hun drikker en shot med ingefær per dag. Dette er basert på data som viser at en ingefærshot vanligvis inneholder mellom 1,7 og 23 g ingefær. Dette regnestykket viser at en kvinne på 70 kg vil få i seg langt mindre ingefær (24 - 329 mg) om hun drikker en shot per dag, sammenlignet med rottene i forsøket (1784 mg).

Likevel er det grunn til bekymring. Den viktigste årsaken er at dyreforsøkene ikke gir svar på om også mindre mengder ingefær ville gitt en økt forekomst av abort hos rottene. Videre kan man ikke nødvendigvis overføre resultatene fra dyreforsøk direkte til mennesker. Den danske rapporten tar høyde for en sikkerhetsfaktor på 100 (som er vanlig i risikovurdering av helsefare når data kommer fra dyreforsøk) og konkluderer med at man ikke kan utelukke risiko for fostre når gravide kvinner inntar ingefær i de mengder som finnes i en ingefærshot.

Les mer og se rapporten

Råd til gravide om at undgå ingefærshots (dtu.dk)