Til hovedinnhold

Hamp (Cannabis sativa), cannabidiol (CBD) og andre cannabinoider

Publisert

Hamp (Cannabis sativa)

Hamp (Cannabis sativa L.) er en plante i hampefamilien (Cannabaceae), og Cannabis sativa L. er eneste art i slekten Cannabis. Det finnes flere varianter av Cannabis sativa L., som har ulikt innhold av kjemiske stoffer.

Hamp inneholder en rekke kjemiske forbindelser, og flere av disse er narkotiske stoffer:

  • Tetrahydrocannabinol (THC) er det viktigste psykoaktive virkestoffet. THC er oppført på narkotikalisten i Forskrift om narkotika (narkotikaforskriften), og er forbudt.
  • Hamp inneholder også cannabidiol (CBD). CBD er ikke et narkotisk stoff, men Statens legemiddelverk anser i utgangspunktet CBD som legemiddel.
  • Alle ekstrakter fra Cannabis sativa (uavhengig av innhold) er regulert av FNs narkotikakonvensjon og narkotikaforskriften. CBD-produkter basert på slike ekstrakter er derfor å regne som narkotika.
  • Frø fra Cannabis sativa (hampfrø) er unntatt fra narkotikadefinisjonen, så fremt de ikke inneholder THC.

Statens legemiddelverk har ansvaret for regelverket om narkotika og legemidler. Les mer om CBD og cannabisplanten hos Legemiddelverket

Hampfrø

Frø fra Cannabis sativa (hampfrø) er, som nevnt i avsnittet ovenfor, unntatt fra narkotikadefinisjonen – forutsatt at de ikke inneholder THC.

Næringsmidler som er produsert fra frøene til Cannabis sativa, for eksempel tradisjonell hampfrøolje (kaldpressing), avfettede hampfrø og mel produsert fra hampfrø, har blitt omsatt i ulike EU-land før 15. mai 1997. Slike næringsmidler faller dermed utenfor regelverket for ny mat.

Se oppføringen av ny mat-status for Cannabis sativa i ny mat-katalogen (ec.europa.eu)

Merk at nasjonale regler likevel kan begrense omsetningen av hampfrø og produkter fra disse som næringsmiddel. THC anses som narkotika i Norge og er forbudt, uavhengig av mengde.

Bestemmelsene i såvareforskriften gjelder (se Generelt forbud mot omsetning av frø av hamp (Cannabis sativa) ).

Merk at omtalen under Cannabis sativa i ny mat-katalogen, om tillatte plantevarianter i henhold til EUs felles katalog over plantevarianter, ikke er relevant for Norge. Norge tillater ikke dyrking av hamp. Landbruk og landbruksvarer er heller ikke en del av EØS-avtalen.

Cannabidiol (CBD) og andre cannabinoider

Hamp (Cannabis sativa) inneholder flere ulike cannabinoider, inkludert CBD, cannabinol (CBN) og cannabikromen (CBC). THC er også et cannabinoid.

Det foreligger ikke informasjon om at verken CBD eller andre cannabinoider (rene stoffer), ekstrakter fra Cannabis sativa (inkludert CBD-ekstrakter) eller avledede produkter har vært brukt som næringsmidler i EØS før 15. mai 1997. Per september 2021 har ikke EU-kommisjonen gitt ny mat-godkjenning for noen av disse stoffene, og de er dermed forbudt å bruke i næringsmidler iht. ny mat-regelverket.

Se oppføringen av ny mat-status for for cannabinoider i ny mat-katalogen (ec.europa.eu)

Merk at bruk av stoffer og planter som er oppført i den norske narkotikaforskriften uansett vil være forbudt.

Generelt forbud mot omsetning av frø av hamp (Cannabis sativa)

I Norge er det forbudt å importere og omsette frø av Cannabis sativa (hamp).

Forskrift om såvarer § 28 forbyr å innføre eller omsette frø dersom frøet inneholder narkotiske stoffer, eller stammer fra plante som inneholder narkotiske stoffer. Dette forbudet gjelder uavhengig av hva frøene skal brukes til.

Hampfrø i seg selv inneholder i prinsippet ikke THC, men frøene kan være forurenset med sporstoffer av THC på frøskallet.

Mattilsynet kan i særskilte tilfeller innvilge en dispensasjon fra forbudet mot omsetning av hampfrø, til bruk som fôr eller mat, forutsatt at hampfrøene er gjort spireudyktige og ikke inneholder THC. Det kreves likevel ikke dispensasjon for å importere hampfrø uten skall og mel av hampfrø o.l, til bruk som mat eller fôr.

Les mer om Import og omsetning av hampfrø (frø av Cannabis sativa L.)