Hamp (Cannabis sativa), cannabidiol (CBD) og andre cannabinoider

Hampplanten og flere av de kjemiske forbindelsene i hamp er narkotika og forbudt å omsette.

Faglig oppdatert

Hamp (Cannabis sativa)

Hamp (Cannabis sativa L.) er en plante i hampefamilien (Cannabaceae), og Cannabis sativa L. er eneste art i slekten Cannabis. Det finnes flere varianter av Cannabis sativa L., som har ulikt innhold av kjemiske stoffer.

Hampplanten (alle deler som befinner seg over jorden, unntatt frøene) er narkotika (se narkotikalisten i forskrift om narkotika). Hampplanten inneholder en rekke kjemiske forbindelser, og flere av disse er narkotiske stoffer:

  • Tetrahydrocannabinol (THC) er det viktigste psykoaktive virkestoffet. THC er oppført på narkotikalisten og er forbudt.
  • Hamp inneholder også cannabidiol (CBD) og andre cannabinoider. CBD er ikke et narkotisk stoff, men Direktoratet for medisinske produkter (DMP) anser i utgangspunktet CBD som legemiddel.
  • Alle ekstrakter fra hampplanten (uavhengig av innhold) er regulert av FNs narkotikakonvensjon og narkotikaforskriften. CBD-produkter basert på slike ekstrakter er derfor å regne som narkotika.
  • Frø fra Cannabis sativa (hampfrø) er unntatt fra narkotikadefinisjonen, så lenge de ikke inneholder THC.

DMP har ansvaret for regelverket om narkotika og legemidler. Les mer om CBD og cannabisplanten hos DMP (dmp.no)

Hampfrø

Frø fra Cannabis sativa (hampfrø) er, som nevnt ovenfor, unntatt fra narkotikadefinisjonen – forutsatt at de ikke inneholder THC.

Næringsmidler som er produsert fra hampfrø, for eksempel tradisjonell hampfrøolje (kaldpressing), avfettede hampfrø og mel produsert fra hampfrø, har blitt omsatt i ulike EU-land før 15. mai 1997. Slike næringsmidler faller dermed utenfor regelverket for ny mat.

Se oppføringen av ny mat-status for Cannabis sativa i ny mat-katalogen (ec.europa.eu)

Merk at nasjonale regler likevel kan begrense omsetningen av hampfrø og produkter fra disse som næringsmiddel. THC anses som narkotika i Norge og er forbudt, uavhengig av mengde.

Bestemmelsene i såvareforskriften gjelder (se Generelt forbud mot omsetning av frø av hamp (Cannabis sativa) nedenfor).

Merk at omtalen under Cannabis sativa i ny mat-katalogen, om tillatte plantevarianter i henhold til EUs felles katalog over plantevarianter, ikke er relevant for Norge. Norge tillater ikke dyrking av hamp. Landbruk og landbruksvarer er heller ikke en del av EØS-avtalen.

Cannabidiol (CBD) og andre cannabinoider

CBD eller andre cannabinoider som cannabinol (CBN) og cannabikromen (CBC), er ikke tillatt å omsette verken i Norge eller i EU.

Det foreligger ikke informasjon om at verken CBD eller andre cannabinoider (rene stoffer), ekstrakter fra Cannabis sativa (inkludert CBD-ekstrakter) eller avledede produkter har vært brukt som næringsmidler i EØS før 15. mai 1997. Se oppføringen av ny mat-status for cannabinoider i ny mat-katalogen (ec.europa.eu) (ec.europa.eu).

EU-kommisjonen har ikke gitt ny mat-godkjenning for noen av disse stoffene per våren 2024, og de er dermed forbudt å bruke i næringsmidler i henhold til ny mat-regelverket.

Merk at bruk av stoffer og planter som er oppført i den norske narkotikaforskriften uansett vil være forbudt.

Søknader om godkjenning av CBD er satt på vent

EU-kommisjonen har mottatt en rekke søknader om godkjenning av CBD som ny mat. En del av søknadene er oversendt til European Food Safety Authority (EFSA) for risikovurdering. EFSA satte imidlertid risikovurderingen av søknadene på vent 7. juni 2022 (efsa.europa.eu), og dette er fortsatt status per 1. mars 2024. 

EFSA publiserte et "statement", hvor de konkluderer at det på grunnlag av tilgjengelige data ikke er mulig å konkludere at CBD er helsemessig trygt (EFSA Statement on safety of cannabidiol as a novel food: data gaps and uncertainties (efsa.europa.eu)). EFSA har identifisert flere skadelige effekter relatert til CBD-inntak, og disse kunnskapshullene må fylles før vurderingene kan fullføres. Dette er søkernes ansvar.

Generelt forbud mot omsetning av frø av hamp (Cannabis sativa)


I Norge er det forbudt å importere og omsette frø av Cannabis sativa (hamp). Hampfrø uten skall og mel av hampfrø o.l. til bruk som mat eller fôr kan likevel importeres under visse forutsetninger.

Les mer omImport og omsetning av hampfrø (frø av Cannabis sativa L.)