Høytrykkspasteurisering

Ved bruk av høytrykkspasteurisering i produksjonen av næringsmidler, så må det vurderes i hvert enkelt tilfelle om næringsmidlet faller inn under ny mat-forordningen.

Publisert

Hvis bruk av høytrykkspasteurisering ikke fører til noen vesentlige endringer i næringsmidlets sammensetning eller struktur som påvirker næringsverdien, metabolismen eller innholdet av uønskede stoffer, så vil produksjonsmetoden i disse tilfellene ikke anses som ny.

Virksomheten må undersøke hvordan metoden påvirker sluttproduktet.

Se ny mat-definisjonen i 2015/2283 art. 3 (2) a) vii)