Til hovedinnhold

Mattilsynet har laget ny veileder for offentlige kontroller

Publisert

En viktig oppgave for Mattilsynet er å kontrollere virksomheter, varer og dyrehold som reguleres av blant annet matloven, dyrevelferdsloven, dyrehelsepersonelloven og kosmetikkloven. Nå har vi laget en ny veileder om hvordan vi utfører våre offentlige kontroller i praksis.

Veilederen er en god bruksanvisning om hvordan kontrollene våre planlegges og gjennomføres. I fremtiden vil veilederen også beskrive Mattilsynets bruk av reaksjoner på regelverksbrudd som pålegg om tiltak, tvangsmulkt, overtredelsesgebyr med mer. Kontrollen vår skal gjennomføres i tråd med kontrollforordningen (EU-forordning 2017/625).

Veilederen er også en nyttig bruksanvisning om hvilke plikter og rettigheter den som blir kontrollert har. Se veilederen - Slik gjennomfører Mattilsynet offentlige kontroller