Til hovedinnhold

Soner med tiltak etter fugleinfluensa i Rogaland er opphevet

Publisert

25. mars ble restriksjonene etter utbrudd av fugleinfluensa i et kommersielt fjørfehold i Lund kommune i Rogaland, opphevet. Det betyr at det ikke lenger er egne tiltak i området.

Fugleinfluensasmitte sirkulerer blant ville fugler i hele Norge, og det er derfor fortsatt viktig at du som har fugler har godt smittevern og at du har lav terskel for å melde ifra til Mattilsynet ved mistanke om sykdom. Dette gjelder uansett om du driver kommersielt eller har fugler som hobby, for eksempel høner i hagen.

Du som har fjørfe, er smittevernsjef for dine dyr. Den aller viktigste jobben du kan gjøre for å hindre smitte i din flokk, er å tenke forebygging i alt du gjør. De fleste sykdommer smitter før sykdomstegn opptrer, tenk på det hver gang du går inn og ut av fjøset ditt.

Pass på at fuglene dine ikke har direkte eller indirekte kontakt (for eksempel via avføring på sko) med ville fugler. Vask, og om mulig desinfiser hendene dine, før og etter at du har vært i kontakt med fuglene dine. Beskytt fôr og vann slik at ville fugler ikke kommer til, pass på at færrest mulig er i kontakt med fuglene dine og hold det rent og ryddig slik at ville fugler ikke blir tiltrukket området der fuglene dine oppholder seg.

Ler mer om smittevern og symptomer på fugleinfluensa