Til hovedinnhold
Gå til forsiden

Fugleinfluensa

Portforbud og jaktforbud er opphevet

På villfugl er det hittil i 2022 funnet noen positive prøver. Det er ikke påvist nye tilfeller i kommersielle fjørfehold siden november 2021.

Les mer: Portforbudet og jaktforbudet i Rogaland er opphevet

Døde eller syke fugler

Har du oppdaget døde eller syke fugler?

Varsle Mattilsynet om funn av syke eller døde fugler av disse artene:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråkefugler)

Ta kontakt på telefon 22 40 00 00. 

Om sykdommen

Fugleinfluensa (aviær influensa) forårsakes av influensavirus A og er en smittsom virussykdom hos fugler som også kan smitte til andre dyrearter.

Ulike varianter av fugleinfluensavirus fører til sykdom av forskjellig alvorlighetsgrad. Det er vanlig å gruppere sykdommen i en alvorlig form (høypatogen fugleinfluensa, HPAI) og en mindre alvorlig form (lavpatogen fugleinfluensa, LPAI). Ordet høypatogen betyr at viruset er sterkt sykdomsfremkallende. Hos fjørfe kan den alvorlige formen føre til en dødelighet nær 100 prosent.

Høypatogen fugleinfluensa (HPAI) er en A-sykdom, og du må umiddelbart varsle Mattilsynet dersom du mistenker smitte.

Symptomer

Hos fjørfe gir HPAI oftest rask dødelighet i fjørfeflokken uten forutgående symptomer. I andre tilfeller ses luftveissymptomer eller sentralnervøse symptomer (bevegelsesforstyrrelser, lammelser).

Ved infeksjoner med LPAI hos fjørfe observeres det ofte ingen symptomer, eller milde luftveissymptomer. Enkelte virus av typen LPAI kan mutere og bli HPAI-virus.

Hvordan smitter sykdommen?

Fugleinfluensa smitter svært lett via avføring eller dråpesmitte fra øvre luftveier som tas opp gjennom nebbet eller pustes inn.

Fjørfe som går ute er mest utsatt for smitte fra villfugl. Fjørfe som holdes inne kan smittes ved at viruset passivt følger med mennesker, fôr eller utstyr eller aktivt ved for eksempel skadedyr som slipper inn.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Fugleinfluensa smitter svært sjelden fra fugl til mennesker, kun ved svært nær kontakt med syke eller døde fugler. Sykdommen smitter ikke til mennesker via mat eller drikkevann. Mennesker som smittes kan få alvorlig sykdom. Les mer hos Folkehelseinstituttet.