Til hovedinnhold

Påvist atypisk skrantesjuke på elg i Nore og Uvdal i Buskerud

Publisert

En voksen elgku som ble avlivet i Nore og Uvdal, Buskerud, har fått påvist atypisk skrantesjuke. Det viser prøver fra Veterinærinstituttet. Elgkua viste unormal oppførsel. Det er forventet å finne noen tilfeller av atypisk skrantesjuke i løpet av et år, og denne varianten anses som ikke smittsom.

Skrantesjuke er dødelig for hjortedyr, men det er aldri påvist smitte til mennesker, verken fra levende dyr eller kjøtt. Mattilsynet vil likevel hente inn alle deler av dyret for å få det destruert eller levert til Veterinærinstituttet for videre undersøkelser.

Viktig å ta prøver

Jegere, ettersøkspersonell og andre som bidrar med å sende inn prøver, gjør en god og viktig innsats i arbeidet med å kartlegge sykdommen. Det er viktig at de sender inn prøver både av hjerne og lymfeknuter fra dyret. I et tidlig stadium av klassisk skrantesjuke kan man kun påvise smittestoffet i lymfeknuter, mens i atypiske tilfeller er det kun påvist smittestoff i hjernen. Derfor er det viktig å få begge typer vev til undersøkelse.

Det er også viktig at merking og registrering av prøven gjøres rett, så vi kan spore dyret og avsender dersom prøven viser seg å være positiv.

Meld fra om du ser syke eller døde hjortedyr

Siden starten i 2016 er over 177.000 hjortedyr testet for skrantesjuke. Mattilsynet oppfordrer alle som ferdes i skog og mark, og som ser syke eller døde hjortedyr, til å melde fra til Mattilsynet eller kommunen. Symptomer på skrantesjuke er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel, f.eks. at dyr ikke skyr mennesker.

Ulike varianter av skrantesjuke

Det finnes ulike varianter av skrantesjuke, en smittsom variant (klassisk) og en annen variant som trolig oppstår spontant i eldre dyr (atypisk).

Den klassiske varianten er funnet hos villrein i Nordfjella og på Hardangervidda, mens den atypiske varianten er funnet hos elg og hjort ulike steder i landet, i tillegg til i Sverige og Finland.

Les mer

Mattilsynet: Skrantesjuke (CWD)
Hjorteviltportalen: Om skrantesjuke og prøvetaking (hjortevilt.no)
Veterinærinstituttet: Skrantesjuke - Chronic Wasting Disease (vetinst.no)