Til hovedinnhold

Skrantesjuke (CWD)

Skrantesjuke en sykdom som rammer hjortedyr. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Det er påvist to former for skrantesjuke (CWD) i Norge; klassisk CWD hos villrein i Nordfjella og på Hardangervidda og atypisk CWD hos elg. 

Les siste nytt på Hjorteviltportalen

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease, CWD) er en prionsjukdom (en type proteiner som ikke brytes ned i kroppen) hos hjortedyr. Sykdommen er alltid dødelig for dyrene.

Skrantesjuke er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Symptomer på skrantesjuke er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel. Skrantesjuke har en lang inkubasjonstid, og syke dyr viser ikke symptomer før etter lang tid.

Hvordan smitter sykdommen?

Skrantesjuke smitter mellom dyr, og smittestoffet kan overleve lenge i miljøet. Det er derfor viktig at potensielt syke dyr ikke flyttes og smitter dyr andre steder i landet.

Ansamlinger av dyr gjør at sykdommen lettere spres mellom dyrene, og smittestoffer fra syke dyr vil forurense fôringsplassen. Skrantesjuke finnes også i skrotter av dyr som er smittet.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Skrantesjuke har eksistert i mange år i USA og det har aldri blitt påvist smitte til mennesker. Mattilsynet fraråder allikevel å spise kjøtt fra smittede dyr.