Til hovedinnhold

Leishmaniose påvist hos valp fra hundeoppdrett

Publisert

Sykdommen leishmaniose ble i høst påvist på en valp fra et større hundeoppdrett i Oslo. Leishmania smitter sjelden mellom hunder, men sykdommen er alvorlig for dyrene som rammes. Det aktuelle oppdrettet driver avl på hunder som er importert fra Sør-Europa. Mattilsynet ser alvorlig på saken og følger oppdrettet tett. 

– Leishmaniose er en alvorlig sykdom som i hovedsak rammer hunder, katter og mennesker. Sykdommen forårsakes av en parasitt som finnes utbredt i Sør-Europa. Smitte skjer ved at parasitten blir overført mellom dyr og mennesker ved bitt av blodsugende sandmygg. Det er ikke observert smitte direkte fra dyr til mennesker, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef for seksjon dyrehelse i Mattilsynet.

Sykdommen forekommer i hovedsak hos dyr eller mennesker som har oppholdt seg i området parasitten og sandmyggen er etablert. Leishmania kan overføres mellom hunder ved paring, ved blodoverføring og fra tispe til valp under drektighet.

Om sykdommen leishmaniose

Noen smittede hunder blir syke, mens andre ikke utvikler sykdom tross livslang infeksjon. I noen tilfeller kan smittede hunder kvitte seg med parasitten. 

Hunder som utvikler sykdom får i noen tilfeller hudforandringer i form av tykkere hud, sår, skorper som faller av og kløe. I andre tilfeller får hunden feber, avmagring, anemi, neseblødning, leverskade og nyreskade. Prognosen ved sykdom er avventende til dårlig, og sykdommen krever som regel livslang behandling, sier Jahr. 

Det kan gå flere måneder fra smitten finner sted til hunden utvikler antistoffer.  Det gjør det vanskelig både å påvise og å utelukke smitte. I noen tilfeller kan det går flere år før en smittet hund utvikler sykdommen.

– Gjør grundige undersøkelser!

Import av hunder fra Middelhavsområdet øker faren for innførsel av alvorlige sykdommer til Norge, som leishmaniose. Oppdrettere som avler på importerte hunder øker risikoen ytterligere, siden det finnes en mulighet for at smitten kan overføres fra tispe til valp og ved paring. 

Mattilsynet oppfordrer hundekjøpere til å tenke seg godt om, og sette seg grundig inn i dyrets opprinnelse, helsestatus og forholdene i oppdrettet. 

– Kjøp valp hos en oppdretter som setter dyrets helse og velferd først, og insister på å besøke oppdretteren hjemme. Still spørsmål om hvor avlsdyrene kommer fra, og be om å få se tispe og valper sammen. Det er også viktig at helseattest følger med valpen, sier Anne Marie Jahr.

Leishmaniose er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet.

Mer informasjon:

Leishmaniose (mattilsynet.no)
Leishmaniasis (fhi.no)
Leishmaniose (vetinst.no)