Forslag til soneforskrift ved påvisning av skrantesjuke


Publisert 30.03.2017 | Sist endret 15.06.2017

Chronic Wasting Disease (CWD), også kjent som skrantesjuke, er en dødelig sykdom på hjortedyr som ble oppdaget i Norge for første gang i april 2016. Siden sommeren 2016 har det pågått en stor kartlegging av skrantesjuke på hjortedyr i Norge.

Det er hittil funnet fem dyr med skrantesjuke: tre villrein fra Nordfjella og to elg fra Selbu. Mattilsynet mener at det er nødvendig å innføre ekstra forebyggende tiltak i de to områdene der det er funnet positive dyr. Mattilsynet foreslår å innføre forbud og påbud i disse sonene for å forsøke å hindre at skrantesjuke sprer seg i sonene og ut av sonene til nye områder der sykdommen ennå ikke er funnet.

Mattilsynet foreslår følgende om ny soneforskrift:

  • Soner rundt Norfjella og Selbu. Den foreslåtte Nordfjella-sonen omfatter kommunene Ulvik, Lærdal, Aurland, Hol, Ål og Hemsedal. Den foreslåtte Selbu-sonen omfatter kommunene Selbu, Stjørdal, Meråker, Tydal, Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus, Klæbu, Trondheim, Malvik og Røros.
  • Forbud mot å flytte levende hjortedyr ut av sonene.
  • Forbud mot å flytte skrotter, kadaver og slakterester ut av sonene, samt planter og lav som er tenkt brukt til fôr til hjortedyr.
  • Forbud mot slikkesteiner (til alle dyr) som er tilgjengelige for hjortedyr.
  • Forbud mot å legge ut fôr på utmark til dyr dersom fôret er egnet og tilgjengelig for ville hjortedyr.
  • Påbud om å rengjøre og desinfisere jaktutstyr samt å dekke til slakterester.
  • Påbud om at fôr som lagres på innmark og som oppsøkes av hjortedyr, skal sikres mot at ville hjortedyr får tilgang til fôret.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring: Forslag til soneforskrift CWD

 

Høringsfrist: 20.04.2017

Last ned saksdokumentasjon

Se innspillene (39)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (39)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Hemsedal kommune / Hemsedal sankelag 20.04.2017
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 20.04.2017
Ål kommune 20.04.2017
Norges Fjellstyresamband 20.04.2017
Skurdalen og Dagali Sankelag 19.04.2017
AS Meraker Brug 19.04.2017
Hardangervidda villreinutval 19.04.2017
Jan Øvregård 04.04.2017
Norsk Hjorteavlsforening 19.04.2017
Asle Øydvin 16.04.2017
Eidfjord fjellstyre 06.04.2017
Hersjø-Kråssådal beietelag 05.04.2017
Landbruksdirektoratet 25.04.2017
Synnerdalen Beitelag 19.04.2017
Hemsedal kommune ved vilt og innlandsfiskenemnda 20.04.2017
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit 20.04.2017
Villreinutvalet for Nordfjella 20.04.2017
STIFTELSEN NORSK HJORTESENTER 20.04.2017
Endal beitelag sa 20.04.2017
Statskog SF 20.04.2017
Røros kommune, Holtålen kommune, Os kommune (Østerdalen) 20.04.2017
Midtre Gauldal kommune 20.04.2017
Miljødirektoratet 20.04.2017
Stjørdal kommune 20.04.2017
Vest-Agder fylkeskommune 20.04.2017
Meråker kommune 20.04.2017
Elgprosjekt Gauldalen 20.04.2017
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) 20.04.2017
Forollhogna villreinområde 20.04.2017
Selbu kommune 20.04.2017
Aurland fjellstyre 20.04.2017
Hemsedal Bondelag 20.04.2017
Villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen 19.04.2017
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 19.04.2017
Malvik kommune 19.04.2017
Hol fjellstyre 18.04.2017
Fylkesmannen i Hordaland 19.04.2017
Felles landbrukskontor Årdal, Lærdal og Aurland 19.04.2017
Hol kommune 19.04.2017

Forskriften er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet
 12.06.2017

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon


Julie Enebo Grimstad, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22778433
Turi Hordern-Larsen, jurist/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22779079