Til hovedinnhold

Fôr

Begrepet fôrvarer omfatter alt fôr, både fôrvarer (råvarer), ferdige fôrblandinger og tilsetningsstoffer. Reglene for fôr gjelder for alle dyr, både husdyr, fisk og kjæledyr. 

Mer informasjon

Skjema, erklæringer og maler

Dyrefôr 5.1.371 Helsesertifikat, fiskefôr, engelsk-spansk, 2023-06 – Specimen Ny importør av fôrvare Ny importør av biprodukter Ny fôrvarevirksomhet Melding om utlevering av fôr med koksidiostatika Melding om import av fôr fra tredjestater 5.2.248 Israel erklæring Certification of fish oil plant engelsk, Specimen 6.1.110 Sunnhetsattest krillmel til dyrefôr, engelsk fransk, 2010 03 specimen 6.1.105. Helsesertifikat, krillmel til dyrefor, engelsk, specimen 5.2.335 USA, erklæring, fiskemel og proteiner av fisk NHC, engelsk, 2021-05 5.2.334 Sør-Afrika erklæring fiskemel-krillmel NHC engelsk specimen 5.2.247 Israel, erklæring, certification of fish meal plant, engelsk, specimen 5.1.314 Helsesertifikat, krillmel til dyrefôr, ikke for omsetning i EØS, engelsk.specimen 5.1.312 Helsesertifikat, fiskemel til dyrefôr, ikke for omsetning i EØS, engelsk_specimen 5.1.276 Helsesertifikat NHC bearbeidede animalske proteiner engelsk 5.1.266 Sunnhetsattest, fôr og fôrvarer uten animalske bestanddeler, engelsk, 2017-05 Specimen 5.1.265 Sunnhetsattest, fôrvarer av vegetabilsk opprinnelse, spansk-engelsk, 2017-04 specimen 5.1.251 Helsesertifikat, organiske syrer som tilsetningsstoffer til dyrefôr, engelsk, Specimen 5.1.239 Sunnhetsattest, fôr og fôrvarer av vegetabilsk opprinnelse, engelsk_specimen 5.1.122 Israel, sunnhetsattest, NHC fiskemel og olje, engelsk, 2011-11 specimen 5.1.90 Helsesertifikat, fiskemel til dyrefôr, engelsk 5.1.83 EØU, veterinærattest, fôr og fôrvarer, russisk-engelsk, 2016-09 5.1.32 Helsesertifikat fiskeolje til dyrefor, engelsk, specimen 5.1.30 Sunnhetsattest dyrefor, engelsk, 2018 06 specimen 5.1.29 Helsesertifikat, fiskefor, engelsk, specimen

Aktive regelverks­prosesser