Endring i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist 10.11.2017)

Publisert 27.09.2017     Sist endret 31.05.2018

Endringen gjelder 14 endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk våren 2018.

Rettsaktene omhandler 9 regodkjenninger hvorav 7 av dem er regodkjenninger av sensoriske tilsetningsstoffer, 3 godkjenninger av nye preparater og 2 endringer av eksisterende godkjenninger.

Regodkjenning gir stoffer/preparater en overgangsperiode, der lagervare produsert etter tidligere godkjenning på visse betingelser kan brukes opp. Nye preparater er ofte mer effektive enn tidligere godkjente til samme formål. Utvidelse av bruksområde gjør at stoffene/preparatene kan brukes som fôrtilsetningsstoff i fôr til flere dyrearter og formål. Dette gir fôrindustrien og deres kunder større valgmuligheter.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Høringen gjennomføres etter hurtigprosedyren i EFTA.

 

 

Høringsfrist: 10.11.2017
Alle rettsaktene er vedtatt i EU

Rettsaktene 2017/1914, 2017/1903, 2017/1904, 2017/1905, 2017/1906, 2017/1907 og 2017/1914 er implementert i norsk regelverk.

 

Rettsaktene 2018/239, 2018/240, 2018/241, 2018/243 og 2018/244 venter på behandling i EØS-komiteen.

 
Endringen er fastsatt

Endringene i denne høringen ble fastsatt 11.05.2018.

 11.05.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf.: 22 77 92 41