Til hovudinnhald

Åpningstider for utstedelse av helsesertifikater

For sertifikater som bestilles etter ordinær åpningstid (kl. 15.45 fra 15. september til 14. mai / kl.15.00 fra 15. mai til 14. september) er gebyret på 750 kr.

Faglig oppdatert

Avdeling Romerike

Åpningstiden for eksportkontoret på Kløfta er fra kl. 08.00 til kl. 20.00. Det er kun søknader om helsesertifikat for sjømat som behandles etter ordinær arbeidstid.

For at helsesertifikater for sjømat skal kunne utstedes innenfor åpningstiden frem til kl. 20.00, må søknaden om helsesertifikat være mottatt senest kl. 19.00.

Helsesertifikater som omhandler alle andre produkter behandles innenfor Mattilsynet ordinære åpningstid.

Dersom helsesertifikatet har krav om forhåndsmelding, må denne være godkjent av tilsynskontoret før sertifikatsøknaden kan behandles.

Andre sertifikatkontor

Forhåndsmeldinger og helsesertifikater behandles og utstedes i Mattilsynets ordinære åpningstider:

  • 08.00-15.45 fra 15. september til 14. mai
  • 08.00-15.00 fra 15. mai til 14. september

Sertifikatsøknader som sendes til Mattilsynet før kl. 12, vil bli behandlet samme dag. Vi vil varsle deg om eventuelle forsinkelser umiddelbart. Dersom sertifikatet har forhåndsmelding, må denne være godkjent før sertifikatet kan utstedes.

Hvis du sender sertifikatsøknaden på slutten av en arbeidsdag, må du være forberedt på at vi kanskje ikke vil få tid til å utstede sertifikatet før neste dag. I slike tilfeller bør du kontakte sertifikatkontoret for å avtale siste mulighet for innsending den aktuelle dagen.

Forespørsel om utstedelse av helsesertifikater for sjømat utenom ordinær arbeidstid

Du kan sende forespørsel om å få utstedt sertifikater for sjømat utenom ordinær arbeidstid på ordinære virkedager. Denne ordningen gjelder kun for sjømat, ikke andre varer. 

Det er mulig å forespørre utstedelse av sertifikater i tidsrommet mandag til fredag fra kl. 07.00-20.00. Forespørselen må sendes til berørte sertifikatkontor innen kl. 12 dagen før. Avtale gjøres med det aktuelle kontoret. 

Liste over kontorsteder i Mattilsynet som utsteder sertifikater for sjømat

Åpningstider i påsken:

  • Mandag-tirsdag: Ordinær åpningstid
  • Onsdag: 8.00-12.00 for alle kontorer unntatt Romerike, som har åpent 8.00-20.00
  • Skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag: Stengt