Eksport til land utenfor EU/EØS

Krav, skjema og informasjon til deg som skal eksportere næringsmidler, drikkevann, dyr, fôr eller avlsprodukter. 

Mer om eksport

Definisjoner innen eksport

Hva er et helsesertifikat?

Særkrav fra importland: Hva må du som eksportør passe på?

Eksport til land som ikke krever helsesertifikater

Hvorfor kalles det samhandel og ikke eksport når det er varer som skal til EU/EØS?

Slik søker du om Free Sale Certificate

Hva er en forhåndsmelding?

Mer informasjon

Veiledere

Skjema

Regelverk