Til hovedinnhold

Eksport av fjørfeprotein for humant konsum til USA

Mattilsynet har laget et eget sertifikat for eksport av fjørfeprotein til humant konsum til USA. På grunn av særkrav i sertifikatet som ikke dekkes av norsk regelverk, må eksportør legge ved nødvendige egenerklæringer når fohråndsmeldingen sendes inn.

Faglig oppdatert

Helsesertifikat

USA har akseptert følgende helsesertifikat for fjørfeprotein til humant konsum:

I helsesertifikatet går Mattilsynet god for følgende forhold, som ikke er krav i norsk regelverk:

  1. Råvarene skal være av utelukkende norsk opprinnelse.
  2. Råvarene skal være varmebehandlet ved minimum 56°C i minimum tre timer.
  3. Råvarene skal ikke ha blitt utsatt for kontakt eller blandet med noen andre stoffer av animalsk opprinnelse.

Forhåndsmelding og egenerklæring

Informasjon om forhåndsmelding og rutine for utstedelse av helsesertifikat, finner du her:

Slik søker du om helsesertifikat med forhåndsmelding

Du må legge denne egenerklæringen som vedlegg til forhåndsmeldingen når du sender forhåndsmeldingen til Mattilsynet:

Det må være en egenerklæring fra hver enkelt norske produksjonsvirksomhet som har tatt del i produksjonen av produktet. Dersom deler av produksjonen har foregått i et annet land, må det i tillegg legges ved et helsesertifikat eller pre-eksportsertifikat fra dette landets myndigheter. Dette skal dokumentere den norske opprinnelsen til produktet samt at produktet ikke har vært i kontakt med andre animalske produkter i produksjonsløpet.

Mer informasjon

Informasjon om utstedelse av helsesertifikater for kjøtt og kjøttprodukter til tredjestater finner du på våre nettsider om eksport av kjøtt og kjøttprodukter.

Se endringer

Endringer i forbindelse med ny rutine for forhåndsmeldinger for ulike varegrupper

Noe tekst er fjernet og flyttet i forbindelse med dette.