Til hovedinnhold

Eksport av kjøtt og kjøttprodukter til Japan

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av kjøtt og kjøttprodukter til Japan. 

Faglig oppdatert

Norge og Japan har to avtaler og ett sertifikat for eksport av kjøtt og kjøttprodukter til Japan:

  1. Export Verification Program (EVP) (PDF) - beskriver hvilke krav slakteri og nedskjæringsvirksomheter må oppfylle mht. lokaliteter og rutiner. Mattilsynet følger opp avtalen ved tilsyn.
  2. Animal health requirements for beef and beef offal to be exported to Japan from Norway- beskriver blant annet de overordnete dyrehelsemessige- og hygieniske krav, krav til forsendelser og krav til helsesertifikat.

Registrering

Virksomheter må være registrert og godkjent av Mattilsynet for eksport til Japan. Japanske myndigheter forholder seg kun til de som står på listen over godkjente virksomheter

Virksomheter som ønsker å bli registrert og godkjent for eksport til Japan, må kontakte kjøttbransjens næringsorganisasjoner. Mattilsynet samarbeider med NHO og kjøttbransjen for innhenting av opplysninger for registrering og godkjenning.

Sertifikater

Det er eget sertifikat for eksport av kjøtt og kjøttprodukter av storfe. Sertifikattstedelsen skjer utenfor MATS og etter rutine med forhåndsmelding:

Slik søker du om helsesertifikat med forhåndsmelding

Det er eget sertifikat for eksport for kjøtt og kjøttprodukter av storfe. Sertifikatet må være korrekt utfylt. Japansk grensekontroll er streng og aksepterer ikke feil. Feil i sertifikat innebærer at varene ikke slipper gjennom grensekontrollen.

Last ned veiledning til utfylling av sertifikatet.

Eksportpartiet må være forseglet med egen forsegling fra Mattilsynet. Forseglingsbolten har et eget nummer ,som skal føres i sertifikatet. Japan godtar kun forseglingsbolt fra Mattilsynet. Dersom forseglingen er brutt før ankomst Japan, kan japanske myndigheter avvise partiet.

Se endringer

Endringer i forbindelse med ny rutine for forhåndsmeldinger for ulike varegrupper

Noe tekst er fjernet i forbindelse med dette.