Gebyrer ved utstedelse av eksportdokumenter

Utstedelse av eksportdokumenter er en særskilt ytelse som utføres av Mattilsynet mot et gebyr.

Publisert

Gebyret er hjemlet i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet, jf. forskrift om gebyr i matforvaltningen.

Gebyret innkreves i det Mattilsynet starter saksbehandling. Dette vises for innsender med at mulighet til å velge "Trekk tilbake" forsvinner. "Trekk tilbake" kan benyttes så lenge valget er aktivt og Mattilsynet ikke har begynt på oppgaven.

Satsene for 2024 er:

  • Helsesertifikat, fisk (inkl. tilhørende erklæringer), innenfor ordinær åpningstid: kr 375,-
  • Helsesertifikat, fisk (inkl. tilhørende erklæringer), utenfor ordinær åpningstid: kr 750,- (jf. kapittel I, fotnote 2)
  • Duplikater (herunder bytte av helsesertifikat og bekreftet kopi): kr 875,- (gebyrklasse a)
  • Helsesertifikat for eksport av fiskeavfall/animalske biprodukter, innenfor ordinær åpningstid: kr 500,-
  • Helsesertifikat, næringsmidler og kosttilskudd (ikke sjømat, fisk, biprodukter), innenfor ordinær åpningstid: kr 875,-
  • Utstedelse av erklæringer, fisk (der denne blir gitt alene): kr 375,-
  • Utstedelse av plantesunnhetssertifikater (for eksport og reeksport): kr 500,-

Tilleggsgebyr ved reise ved utstedelse av attester og sertifikater, ekskl. reise ved stikkprøvekontroll: kr 875,-

Regelverk

Forskrift om gebyrer til Mattilsynet