Forskrift om kontrollområde for ILA i Tjeldsund, Narvik, Evenes, Lødingen og Hamarøy kommuner, Troms og Finnmark og Nordland oppheves 5. mai 2024

Publisert

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Tjeldsund og Narvik kommuner, Troms og Finnmark og Nordland ble fastsatt 18. august 2021, etter utbrudd av ILA på lokalitet 34297 Stabben i Tjeldsund kommune.

Vernesonen rundt lokalitet Stabben ble opphevet 5. mai 2022.

I samsvar med forskriftens § 18 oppheves forskriften automatisk to år etter fastsettelse av endringsforskrift som opphever vernesonen. Forskriften ble derfor opphevet 5. mai 2024.

Kontaktinformasjon

Fagrådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75

Rådgiver Solveig Strand Johnsen, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 84 36