Til hovedinnhold

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus med likhet til influensavirus.

Varsle om dårlig velferd, sykdom eller annet hos oppdrettsfisk, villfisk og andre akvatiske dyr

Mattilsynet skal varsles med én gang ved:

  • grunn til mistanke om eller påvisning av en listeført sykdom hos akvatiske dyr.
  • økt dødelighet eller andre tegn på sykdom hos akvatiske dyr i samsvar med forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) § 7 om meldeplikt for akvatiske dyr.
  • forhold som har medført alvorlige velferdsmessige konsekvenser for akvatiske dyr, som sykdom, skade eller svikt.

Slik varsler du:

  1. E-post til varslingspostkassen, se liste med adresser til Mattilsynets kontorer (vi anbefaler varsling per e-post.)
  2. Mattilsynets skjematjeneste
  3. Ved mistanke om/påvisning av listeført sykdom i et nytt område eller i et område med fristatus, eller ved første mistanke/påvisning av en listeført sykdom eller ny smittsom sykdom (emerging disease) i Norge, ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. Som oppfølging til muntlig varsling per telefon anbefaler vi skriftlig varsling i e-post til Mattilsynets hovedkontor og avdeling.

Dersom det foreligger laboratoriesvar, ber vi om at du legger dette ved meldingen. Ikke send melding på e-post kun til navngitte ansatte i Mattilsynets dersom dette ikke er avtalt særskilt for tilfellet.

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

Ved utbrudd av ILA blir det opprettet et kontrollområde for å bekjempe sykdommen og for å begrense videre smittespredning. Gjeldende kontrollområder er fastsatt ved forskrift av Mattilsynet, se «Lokale forskrifter» lenger nede på siden. 

ILA er kategorisert som en C-sykdom. Nærings- og fiskeridepartementet besluttet 19. april 2022 at det skal innføres et utryddelses-program mot ILA.

Symptomer

I noen tilfeller ser en kun anemi og generelle tegn på sirkulasjonsproblemer, slik som ødem og opphoping av væske i buken, mens en andre ganger finner mørke levre, hovne nyrer eller milt, eller opphopning av blod i tarmen.

Hvordan smitter sykdommen?

Viruset etablere seg først i cellelaget som dekker overflaten på fisken, dvs. slimhinner på gjeller og hud, for så å etablere en infeksjon i cellelaget som dekker innsiden av blodkar og hjertet.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Virus fører til sykdom på laks, men er helt ufarlig for mennesker.

Mer informasjon

Lokale forskrifter

Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Austevoll, Tysnes, Bjørnafjorden og Fitjar kommuner, Vestland Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Ibestad, Dyrøy, Salangen, Senja, Gratangen og Lavangen kommuner, Troms og Finnmark Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Øygarden, Alver, Austrheim og Fedje kommuner, Vestland Forskrift om kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Bodø, Gildeskål og Beiarn Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Strand, Sandnes og Stavanger kommuner, Rogaland Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Leka, Bindal, Sømna og Brønnøy Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Heim, Tingvoll og Aure kommuner, Trøndelag og Møre og Romsdal Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Kvitsøy, Bokn, Randaberg, Karmøy og Sola kommuner, Rogaland Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Måsøy kommune, Troms og Finnmark Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Ullensvang, Kvam og Kvinnherad kommuner, Vestland Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Stavanger, Vindafjord, Tysvær, Suldal og Hjelmeland Forskrift om kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Tjeldsund, Narvik, Evenes, Lødingen og Hamarøy Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Nærøysund, Leka og Bindal kommuner, Trøndelag og Nordland Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Rauma, Vestnes og Molde kommuner, Møre og Romsdal Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Alstahaug, Vega og Herøy kommuner, Nordland Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Meløy kommune, Nordland Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA, Salangen, Ibestad, Dyrøy, Lavangen og Gratangen Forskrift om kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Austrheim, Gulen, Fedje, Øygarden og Alver Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Flatanger, Namsos og Nærøysund Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Ørsta, Hareid, Ulstein, Sula, Sykkylven, Vanylven, Herøy, Sande og Volda kommuner, Møre og Romsdal Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Smøla Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Solund, Hyllestad, Fjaler og Askvoll kommuner, Vestland Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Heim og Orkland kommuner, Trøndelag Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Masfjorden og Alver kommuner, Vestland Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Heim, Aure og Tingvoll kommuner, Trøndelag og Møre og Romsdal Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Flatanger og Osen kommuner, Trøndelag Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Suldal og Hjelmeland kommuner, Rogaland Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Øygarden, Austevoll, Bergen og Bjørnafjorden kommuner, Vestland Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Stavanger, Strand og Hjelmeland kommuner, Rogaland Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Tysnes, Kvinnherad, Stord og Fitjar kommuner, Vestland Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Austevoll, Bjørnafjorden, Tysnes, Øygarden og Bergen kommuner, Vestland Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Hitra og Frøya kommuner, Trøndelag Forskrift om kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Nordkapp og Måsøy Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Stavanger, Tysvær, Suldal og Hjelmeland kommuner, Rogaland Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Sørreisa, Senja og Dyrøy kommuner, Troms og Finnmark